student

Samtalsgrupp: Let’s talk about life

Group of people

Bild från Unsplash

I denna grupp delar vi med oss om våra tankar kring livet och hur det påverkar oss just nu. Samtalsämnena styrs utifrån deltagarnas behov. Här får du möjlighet till gemenskap och kontakt med studenter från olika fackhögskolor, både svenska och internationella studenter. Denna grupp är en öppen grupp där man får komma så ofta man vill och kan. Gruppen är ett samarbete mellan Studenthälsan och Chaplaincy. När internationella studenter deltar pratar vi engelska, annars pratar vi svenska.

Datum: Varannan torsdag jämna veckor. Gruppen pågår under hela höstterminen 2022.

Tid: kl 17:00-18:00

Lokal: K-huset. Vi möts i entrén och går gemensamt upp till lokalen. Vänligen kom i tid!

Gruppledare

Victoria Wendel, kurator och KBT-terapeut på Studenthälsan. Rebecca Jansdotter Hultqvist, präst i Svenska kyrkan.

Anmälan

Anmäla dig via e-post till Studenthälsan.