Uppdragsutbildning

Att leda kollegialt lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Bild för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Bild för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Samhälls- och beteendevetenskap,Lärare

Forskningscirklar för forskningsbaserat lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Förskolekurs - Matematikdidaktik i förskolan, 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Historia för lärare i åk 7-9, 45 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lyssnandets pedagogik i förskolan

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lärarlyftet

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5 hp

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Nyanlända barn och elever

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Rektorsakademin

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Specialpedagogik för lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Specialpedagogiska perspektiv på matematikutveckling, 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt i förskolan

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Studiehandledning på modersmål i teori och praktik, 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska för lärare åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 15 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 15 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Swedish Language for staff - Swelang

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Undervisning i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utemiljön som en lärande arena för förskolan - vad bjuder vi ut till?

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskoleklassen och lågstadiet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Videoproduktion

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare