Uppdragsutbildning

Att leda kollegialt lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Bild för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Bild för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Samhälls- och beteendevetenskap,Lärare

Kompetensutbildning för grundlärare fritidshem och fritidspedagoger

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lekprojekt som systematiskt kvalitetsarbete

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Lärarlyftet

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Läslyftet i förskolan 23/24

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet 23/24

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5 hp

Naturvetenskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Nyanlända barn och elever

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Pedagogik med utomhusdidaktisk inriktning

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Rektorers hantering av svårlösta problem, 7,5 hp

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Rektorsakademin

Ekonomi, marknadsföring, ledarskap,Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik

Religionskunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Specialpedagogik för lärande

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 1-3, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6, 30 hp. Ingår i Lärarlyftet

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Undervisning i förskolan 7,5 hp

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare

Videoproduktion

Pedagogik, utbildningsvetenskap och didaktik,Lärare