Icon för kompetensutveckling

Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Vi arbetar lokalt, nationellt och internationellt.

Komplettera yrkeserfarenhet och kunskap genom undervisning på er arbetsplats, i er närhet eller på vårt campus i centrala Jönköping. Vi erbjuder även distansbaserad utbildning via webbaserad lärplattform.

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Läs mer och anmäl dig här

Läslyftet i förskoleklassen och lågstadiet

Läs mer här

 

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läs mer och anmäl dig här

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

Läs mer och anmäl dig här

Vårt utbud anpassas alltid till våra kunders behov och omvärldens förändringar genom

  • Föreläsningar, seminarieserier, handledning, temadagar
  • Utredningar, forsknings- och utvecklingsarbete
  • Kurser och program som ger högskolepoäng
  • Utbildningar av olika slag kan ges utan högskolepoäng
  • Konferenser