style Utbildningstyp: Uppdragsutbildning
event Kursstart: Kommande kursstarter sker i överenskommelse med uppdragsgivare
place Ort: Utbildningsort bestäms efter överenskommelse med uppdragsgivare
access_time Längd: Tre till fyra terminer

Så här gör du en efteranmälan

Du skickar din efteranmälan direkt till Högskolan för lärande och kommunikation:
Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Lundgren
Box 1026
551 11 Jönköping

Syftet med denna utbildning är att stärka undervisningens kvalitet och öka utbildningens likvärdighet vad gäller alla barns och elevers språk- läs- och skrivutveckling.

 

Genom en tillgänglig/inkluderande undervisning och utbildning i förskola och skola som genomsyras av ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt ska vi ge alla barn och elever:

 

  • Ökade möjligheter att fullfölja sina studier
  • Förutsättningar till en medvetenhet och stolthet över flerspråkighet
  • Förutsättningar till ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle.

 

Innehåll

  • Barns språkutveckling
  • SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt)
  • Interkulturalitet
  • Kollegialt lärande

 

Centrala värden i utbildningen är öppenhet, jämlikhet och social rättvisa. Det betyder att samtliga kurstillfällen genomsyras av detta.


Utbildningsform

Deltagarna träffas vid sju tillfällen två gånger per termin. På förmiddagarna erbjuds en till två föreläsningar. Under eftermiddagen fortsätter utvalda deltagare, till exempel språkpedagoger (SP) och förstelärare (FL), dagen genom att samlas uppdelade i tre basgrupper. Under eftermiddagen får deltagarna fördjupning av innehållet samt utrymme för erfarenhetsutbyte. Vid varje tillfälle kommer lärare från lärosätet att medverka på olika sätt.

 

Som ett komplement till kursen och som en resurs för att möjliggöra att språksatsningen når ut till varje förskola skapas digitala föreläsningar (30–60 min). Dessa delges medarbetarna, två stycken per termin, med stor frihet för medarbetarna att kunna gå in digitalt och lyssna. Varje förskola/arbetslag/pedagog avgör när de tar del av innehållet

 

Efter avslutad utbildningsinsats erbjuds en uppföljningsträff.

 

Läs mer om pågående utbildning här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Ansökan

Är du som uppdragsgivare intresserad av att starta en kurs för din personalgrupp kontakta:

Sara Dommartine, sara.dommartine@ju.se, 036-101422

Målgrupp för utbildningen är personal verksam inom förskolan.

Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
event Kursstart: Kommande kursstarter sker i överenskommelse med uppdragsgivare
data_usage Studieavgift: Offert kan skickas på begäran
language Språk: Svenska
access_time Längd: Tre till fyra terminer

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta ossKontaktpersoner