Nedan kan du läsa artiklar om några av våra utbildningar.

Efter fem och ett halvt års studier examinerades den 11 juni 38 förskollärare i Göteborg. Göteborgs stad köpte uppdragsutbildningen av Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University, en så kallad uppdragsutbildning.

I Göteborg, och speciellt i vissa utsatta områden, har det länge varit stor brist på förskollärare. Förskoleförvaltningen på Göteborgs stad bestämde sig för att köpa en uppdragsutbildning av HLK som tog sig an uppdraget med glädje.

I stället för att ha fri ansökan till utbildningen valde Förskoleförvaltningen att låta rektorerna i dessa områden föreslå personer som jobbade som barnskötare i Göteborg. Det var personer som de trodde skulle passa för utbildningen och som sedan kommer få möjlighet att jobba som legitimerade förskollärare.

En av studenterna hade frågat efter vilka möjligheter för studier som fanns. När denna utbildning erbjöds blev den ett givet alternativ. En annan rektor ansvarade vid starten men jag tog över som rektor under deras första termin. Jag hade också kontakt med förskolans dåvarande rektor i frågan innan dess. I Göteborgs stad, och inte minst i södra skärgården, fanns ett stort rekryteringsbehov av förskollärare och detta blev en väg att satsa på, säger Eva Blidmark Bergström, rektor på Töttefällevägens förskola på Donsö i Göteborgs södra skärgård.

Rektorerna har under hela utbildningen följt studenternas studier genom kontinuerliga möten som HLK kallade till. På dessa möten har de blivit informerade om utbildningens gång och också haft möjlighet att påverka och komma med synpunkter.

Matilda Engdahl är en av de 38 som tog examen och hon kan nu titulera sig förskollärare.

– Jag hade länge tänkt att jag vill utbilda mig till förskollärare, men inte velat ta steget att sluta jobba helt och börja studera. Innan jag hoppade på utbildningen kollade jag runt på olika möjligheter att utbilda sig och att jobba samtidigt. När jag tog anställning inom Göteborgs stad så lyfte jag det med min rektor som sedan anmälde mig till utbildningen, säger Matilda.

Eva Blidmark Bergström menar att Förskoleförvaltningen i Göteborg behöver fler förskollärare och att kompetensförsörjningen är viktig för att både utveckla och behålla en god kvalité i Göteborgs förskolor.

– För duktiga barnskötare som arbetat några år blir detta också ett sätt att fortsätta utvecklas inom yrket samtidigt som man har nytta av sina tidigare erfarenheter. Bra att staden, numera förskoleförvaltningen, satsar på medarbetarnas möjligheter till vidareutbildning. Bra för medarbetaren och bra för förskolan, säger Eva Blidmark Bergström.

Matilda tycker att det har varit tufft att jobba samtidigt som hon har studerat, att man måste ha ett driv och kärlek för det man håller på med, för att lyckas. Hon vill lyfta möjligheten som utbildningen gav att få träffa andra pedagoger från andra verksamheter runt om i Göteborg.

– Man har fått vänner för livet och vidgat sitt perspektiv på yrket. Göteborg är en stor stad och samtidigt väldigt segregerad, och verksamheterna runt om i staden ser väldigt olika ut och har olika typer av utvecklingsområden. Att få möjlighet att ha VFU (Verksamhetsförlagd utbildning under sex veckor) på en annan arbetsplats har vart väldigt givande och har öppnat upp för olika tankar kring förskolan som verksamhet. Du blir som förskollärare aldrig färdig, alla nya barn och vårdnadshavare som passerar i din verksamhet bidrar med ny lärdom och med nya perspektiv, säger hon.

HLK har tidigare utbildat förskollärare genom uppdragsutbildning, exempelvis i Norrköping, Finspång och Söderköping. I dagsläget är ingen ny förskollärarutbildning inplanerad, men Sara Dommartine, verksamhetsledare för uppdragsutbildningen vid Enheten för samverkan på HLK, hoppas på fler uppdrag.

– Både utbildningarna vi hade i Östergötland och denna åt Göteborgs stad har varit lyckade. Vi har haft ett gott och nära samarbete med uppdragsgivaren och mycket engagerade lärare från HLK som gjort ett fantastiskt jobb. Det har varit avgörande för att få en välfungerande utbildning, från början till slut. Man har sett att en uppdragsutbildning är en bra lösning för att hitta motiverade studenter som kan få en anpassad utbildning, säger Sara Dommartine.

"Vingar som bär..."
- en utbildningsresa från barnskötare till förskollärare
heter rapporten som Susanna Anderstaf, Lina Mrak och Charlotte Öhman har skrivit om uppdragsutbildningen. Läs den här. Pdf, 2.6 MB.

Till våren startar HLK upp ytterligare en SKUA-utbildning- denna gång i Upplands-Bro, norr om Stockholm. Kommunen är med i Skolverkets riktade insatser för nyanlända och andra flerspråkiga elevers lärande och planerar att göra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever med annat modersmål än svenska. SKUA är en förkortning av Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och under de senaste åren har efterfrågan på sådan uppdragsutbildning varit stor.

Att HLK bedriver SKUA-utbildning är inget nytt och det finns mycket god kompetens och bred erfarenhet på lärosätet inom detta område. För tillfället görs utbildningsinsatser i bland annat Högsby kommun och har tidigare även getts i Västervik, men samarbetet med Upplands Bro är lite speciellt. Dels ligger det långt bort, kommunen kunde valt ett lärosäte som ligger närmare, dels är upplägget av utbildningen lite annorlunda jämfört med de utbildningar som getts tidigare.

– Utbildningssatsningen kommer att pågå under ett och ett halvt år. Den första terminen kommer ägnas åt att först kartlägga och analysera nuläge och utvecklingsbehov i kommunens verksamheter gällande SKUA. Detta gör de blivande SKUA-utvecklarna med hjälp av lärare från HLK. I vanliga fall brukar vi starta själva utbildningen direkt, nu får vi först en överblick över nuläget, säger Katarina Sebenius, uppdragssamordnare på Enheten för samverkan.

Kommunen kommer att välja ut 24 personer som ska utbildas för att kunna fungera som SKUA-utvecklare. Parallellt med utbildningen ska de driva utvecklingsarbetet med SKUA vidare ute på sina olika enheter. På detta sätt kommer över 700 pedagoger, från förskolan upp till gymnasiet, involveras i satsningen.

Innehållet i de olika utbildningstillfällena kommer till exempel att beröra:

  • Interkulturellt förhållningssätt
  • Flerspråkighet, andraspråksutveckling och identitetsutveckling
  • Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
  • Kollegialt lärande
  • Systematiskt kvalitetsarbete

Kommunens 16 rektorer deltar i delar av SKUA-utvecklarutbildningen och får parallellt egen handledning under hela utbildningstiden. Fokus för dem kommer att ligga på hur rektorerna kan synliggöra de nyanlända och flerspråkiga barnen/elevernas situation i det systematiska kvalitetsarbetet samt skolledarrollen i SKUA-arbetet.

- Vi ser fram emot att ännu en gång få förtroendet och möjligheten att komma ut i en kommun och medverka i utvecklingen av det viktiga arbetet gällande våra nyanlända och flerspråkiga barn/ elevers situation. Detta tack vare det goda arbete som våra medarbetare på HLK lägger ner och är kända för, säger Katarina Sebenius.

För mer information, kontakta Katarina Sebenius. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerades 2020-12-07

Sedan höstterminen 2018 har uppdragsutbildningen Utbildningsledare vid trafikskola erbjudits vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University. Utbildningen riktar sig till trafiklärare som vill studera till utbildningsledare.

Utbildningsledare vid trafikskola är en väldigt populär uppdragsutbildning med högt söktryck som genomförs på endast två högskolor i Sverige, HLK är en av dessa högskolor. Utbildningen riktar sig mot trafiklärare som vill studera till utbildningsledare. Syftet med kursen är att ge utbildningsledarna de kunskaper och verktyg som behövs i arbetet med att utveckla, förbättra och förnya verksamheten samt handleda trafikskollärarna i deras arbete. För att vara behörig att söka till utbildningen så bör man ha jobbat minst ett år som trafiklärare, ha fyllt 21 år och ha körkort med minst behörighet B.

Största delen av kursen sker genom distansstudier men även genom närvaro vid de sju helger som är fysiska träffar i Jönköping. Kursen som startar den 23 januari är sedan länge fulltecknad och denna kurs kommer på grund av pandemin att starta helt digitalt. Det är redan klart med en ny kurs till hösten 2021 där anmälan kommer öppna under januari 2021.

– Utbildningen är väldigt populär, med sökande från Haparanda i norr till Malmö i söder. Vi har ett mycket kompetent arbetslag och vi får ofta deltagare som blivit rekommenderade kursen, säger Anna Samuelsson, uppdragssamordnare på HLK.

Anmälan och mer information

För anmälan till utbildningen: www.utbildningsledare.se

Kontakta uppdragssamordnare Anna Samuelsson för mer information. anna.samuelsson@ju.se

Uppdragsutbildning

En uppdragsutbildning anordnas mot en avgift och knyter an till de utbildningar som högskolan har examensrätt för. Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person (arbetsgivare) och utbildningen kan ges till företag, organisationer och myndigheter (du kan alltså inte anmäla dig till en uppdragsutbildning som privatperson).