Metals and Polymers Component
Manufacturing: Webbinarier

Kostnadsfria webbseminarier för kompetensutveckling kopplad till industrin

Covid-19-krisen har slagit hårt mot industrisektorn med minskad effektiv arbetstid på jobbet. Denna frigjorda tid innebär ett gyllene tillfälle för kompetensutveckling, vilket är avgörande för att svensk industri ska förbli konkurrenskraftig globalt. I WEBLEARN-projektet (med stöd av KK-stiftelsen) tillhandahåller vi snabba och effektiva kompetensutvecklingspaket (kostnadsfria webbinarier) för metall- och polymerindustrin - som är två av de mest kommersiellt påverkande sektorerna - på avancerad nivå. De ökade kunskaperna kommer att ge lokala industrier ett snabbare genomförande av innovation, förbättrad produktkvalitet, ökad global konkurrenskraft samt en snabbare återhämtning när krisen är över.

Mål

Att utveckla och genomföra en serie djupgående, snabba och effektiva kompetens-utvecklingswebbinarier på avancerad nivå. Dessa riktar sig mot industriella utmaningar inom området ”komponenttillverkning av metaller och polymera material” (Material och Tillverkningsteknik).

Jämfört med traditionella långsiktiga utbildningsinsatser, kommer webbinarierna med specifika ämnen att vara korta, "spot-on" och innehålla toppmodern kunskap baserat på nuvarande industriella behov, vilket ger snabb effekt på industrin. Dessutom möjliggör WEBLEARN nätverkande mellan yrkesverksamma som arbetar inom olika industrisektorer viket kan leda till ytterligare sektorövergripande innovation och samarbeten. För yrkesverksamma inom branschen möjliggör WEBLEARN också tillgång till och kontakt med våra kompetenta professorer vid JTH samt internationella gästföreläsare som deltar i våra webbseminarier.

Projektet startar med att en onlineundersökning skickas ut till relaterade metall- och polymerindustrier i Sverige för att samla in de nuvarande behoven för snabb och digital kompetensutveckling. Därefter kommer en serie på 30-40 WEBLEARN-seminarier att hållas under två år, cirka två per månad, om relaterade ämnen. Dessa kategoriseras i olika moduler. Webbseminarierna i varje modul kommer att planeras baserat på den progressiva utbildningsmetoden. För att ge deltagarna mer flexibilitet är modulerna inte nödvändigtvis beroende av varandra. Man kan alltså välja att delta i valfri modul utan att ha deltagit i någon av de tidigare sessionerna/modulerna.

Varje webbseminarium har en egen registreringssida, där deltagaren skriver in sina uppgifter för att få tillgång till ett live-webbinare, som också spelas in för att kunna ses i efterhand. Det går att att göra ett enkelt test på varje registreringssida för att få en uppfattning om nivån på webbinarets innehåll (avancerad / masternivå).

När man medverkat i alla webbinarier i en viss modul kan man, frivilligt, göra ett online-test och blir man godkänd får man ett intyg i det specifika ämnet.

Ledningsgruppen för WEBLEARN och JTH-lärarna involverade i projektet har omfattande erfarenhet av online-utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma inom metall- och polymerindustrin. Till exempel är Gjutmagistern – Foundry Master – ett pågående masterprogram på JTH. Det garanterar en snabb start och smidig implentering av WEBLEARN.

Anmärkning: Projektet WEBLEARN omfattar ett bredare ämnesområde än Gjutmagistern, inklusive tekniska utmaningar inom metall- och polymerkomponenttillverkning. (Det handlar inte bara om gjuteriteknik, utan även bearbetning, 3D-utskrifter och produktion av polymerkomponenter med mera).

To see details of modules and webinars, please visit our English webpage: https://ju.se/weblearn

Kontakta oss

Vi tar gärna emot dina förslag och önskemål: weblearn@ju.se

Projektledare: Ehsan Ghassemali

Vice projektledare: Madelene Zetterlind

Marknadsföring och kommunikation: Stefan Brolin, Daniel Sjödahl