Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förbättringskunskap I 5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- de åtta domänerna inom förbättringskunskap
- den historiska utvecklingen av förbättringsarbete
- sambandet mellan professionell kunskap och förbättringskunskap
- den inre ledaren: den personliga dimensionen av förbättringsarbeten
- tillämpning av förbättringskunskap i ett personligt förbättringsarbete
- färdigheter i arbete i grupp
- nyttan av reflektion och lärande
- kliniskt mikrosystem, dess sammanhang och konsekvenserna av desamma för resultat och förbättring
- koppling mellan kunskaps- och färdighetersdomäner till det övergripande målet ledarskap och förbättring
- grundläggande vetenskapsteori och olika vetenskapliga traditioner och ansatser

Förkunskapskrav

För att antas till kursen krävs Filosofie kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp inom medicin, vård, teknik eller social vetenskap, eller motsvarande samt två års yrkeserfarenhet.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HIKR24
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2016-12-21 09:16:04