Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Theory of Science and Scientific Method 15 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Denna kurs fokuserar på avancerad kunskap och förmåga i vetenskapsteori, samt kvalitativ och kvantitativ vetenskaplig metod. Efter att ha slutfört kursen kommer du att kunna genomföra vetenskapliga projekt och utvecklingsarbete med kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvantitativa kursmodulen ger också avancerade kunskaper inom statistik. Dessutom kommer studenten att kunna värdera, analysera och sammanfatta resultat från vetenskapliga studier och litteratur.

Kursinnehåll

  • Vetenskapsteoretiska synsätt
  • Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar
  • Forskningsetik
  • Forskningsmetodik avseende kvantitativa metoder
  • Insamling, bearbetning och redovisning av kvantitativa data
  • Forskningsmetodik avseende kvalitativa metoder
  • Insamling, bearbetning och redovisning av kvalitativa data
  • Insamling, bearbetning och redovisning av data genom att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp eller motsvarande inom huvudområdena hälsa och vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HTSR23
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-06-08 14:08:39