Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

International Marketing Law and Consumer Protection 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Marketing Law regulates companies’ behaviour on the market. Marketing law embraces general rules concerning establishment of companies, marketing and competition, as well as consumer protection and concerns both private law and public law. Other areas of interest are contract law, tort law and intellectual property law (such as branding and trade marks).

Two major areas form the core of marketing law: marketing practices law and competition law. Marketing law, competition law and consumer protection are areas of high priorities for the EU and has been held as a vital part of the European Union's integration efforts. Secondary legislation from the EU focus on consumer protection based on different marketing methods (misleading advertisement, comparative advertising, distance agreements, electronic commerce, etc.) are important to know about when acting on the European market.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. med lägst betyget Godkänd/E. Dispens medges från kravet i Svenska.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: JIMG14
Kursen ges vid: Jönköping International Business School
Senast ändrad 2020-10-07 08:40:04