Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hållbara Affärsrelationer (Sustainable Business Relationships) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper och förmågor inom affärsrelationer.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande marknadsföringsbegrepp inklusive kundvärde
- Betydelsen av relationer, nätverk och strategier inom industriell marknadsföring
- Likheter och skillnader mellan konsumentmarknadsföring och industriell marknadsföring
- Beståndsdelar och genomförandet av en marknadsanalys inkl. alternativa metoder för att samla in marknadsinformation
- Interaktion mellan leverantörer, producenter och kunder och dess betydelse för affärsrelationer
- Hållbarhet, etiska och juridiska aspekter av affärsrelationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser 120 hp på grundnivå om minst 60 hp i huvudområdet Industriell organisaiton och ekonomi

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: THAN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan
Senast ändrad 2019-10-03 14:45:44