Nivå: Avancerad nivå
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Filosofie Magisterexamen med huvudområdet General Management, 75 hp

Översikt

Engineering Management är ett ettårigt skräddarsytt managementprogram för studenter med en ingenjörsexamen. Programmet är designat för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på anställda med kunskap inom specifika ingenjörsyrken i kombination med bred kunskap och kompetens inom ledarskap.

 

Studenter med examen från detta program är mycket attraktiva på arbetsmarknaden tack vare sin förmåga att förstå både teknik och ledarskap. Du kommer att vara kvalificerad för en mängd olika befattningar och särskilt för roller inom projektledning och ledande befattningar i teknikfokuserade företag. Dessa roller kräver förmåga att integrera ingenjörspraxis med andra affärsfunktioner och att kommunicera effektivt inom hela organisationen.

 

Som student kommer du att samarbeta med studiekamrater från olika delar av världen och med skiftande ingenjörsbakgrund. Programmet är utformat för att dra nytta av din tidigare tekniska kompetens. Genom praktiska projekt och nära samarbete med utvalda företag kommer du att utveckla djupare förståelse och få möjlighet att omsätta teori till praktik. Kombinationen av företagskontakter, teoretisk insikt och kompetensutveckling säkerställer att detta program har både praktisk relevans och akademiskt djup.

 

Innan du påbörjar dina campusstudier kommer du att genomföra en förberedande onlinekurs som fungerar som en introduktion till ämnen inom företagsekonomi. Undervisningen på plats vid Jönköping International Business School omfattar fyra moduler (Foundations of Engineering Management; Leading with People; Boosting Innovation; Investigating och Reporting). Varje modul innehåller ett antal ämnen som är kopplade till modulens tema. Särskilt fokus läggs på att främja förmågan att hantera förändringar och att utveckla ett entreprenöriellt tänkande. Detta återspeglar JIBS omfattande expertis och globalt erkända forskning inom entreprenörskap och förnyelse, liksom efterfrågan på arbetsmarknaden. Programmet avslutas med en masteruppsats och en sommarpraktik.

 

Alla kurser ges på engelska. Jönköping International Business School erbjuder en verkligt internationell studiemiljö, med fakultet och studenter från hela världen. Den internationella inlärningsupplevelsen bygger på vår interaktiva undervisningsmetod samt kursinnehåll.

Efter avslutat program kommer du att tillhöra en attraktiv grupp som är kvalificerad för befattningar relaterade till projektledning och kontinuerlig förändringsledning i företag av alla storlekar med fokus på teknik.

Med en dubbel examen inom både teknik och ledarskap kommer du att vara kvalificerad för en mängd olika jobb och särskilt för ledande befattningar som kräver förståelse för tekniska processer. Din framtida karriär kan innefatta positioner inom olika projekt, inom en avdelning eller företagsenhet eller på företagsnivå. Engineering Management är också ett utmärkt val för dig som vill förverkliga en egen affärsidé.

Programmet ges vid Jönköping International Business School
Omfattning: 75 hp
Nivå: Avancerad nivå
Språk: Undervisningen bedrivs på engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: Avancerad nivå
Behörighet: Kandidatexamen eller yrkesexamen, 180 hp. Minst 90 hp i teknik eller motsvarande samt Engelska 6.
Anmälningskod: HJ-MS202
Examen: Filosofie Magisterexamen med huvudområdet General Management

Studiealternativ på halvfart

Although no prior work experience is required to enter the programme it is encouraged. For applicants already working in industrial and engineering sectors the programme can under certain circumstances be studied at half speed over two years as an alternative to one year full-time studies. In such case an individual study plan must be applied for upon acceptance to the programme. Please note that the programme still runs on campus during the day-time so even at half speed you would need to be present regularly and have a job that can offer enough flexibility during this period. For more information on this option contact the Programme Director (see Contacts).


Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetslektor företagsekonomi
  • Jönköping International Business School