Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Värnamo
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik, 120 hp

Utbildningen i 3D-teknik har tagits fram i nära samarbete med ledande svenska teknikföretag i Jönköpingsregionen. Den har utformats för att möta företagens framtida kompetensbehov och därför vet vi att det blir lätt att få jobb efter examen. Utbild-ningen är förlagd till Campus Värnamo, strategiskt beläget mitt i den industritäta Gnosjöregionen.


Under utbildningen får du teoretisk kunskap som du får nyttja i utvecklingsprojekt. Projekten är en röd tråd genom utbildningen och ger dig praktisk erfarenhet inför den del av utbildningen som är näringslivsförlagd. Den näringslivsförlagda delen ger ytterligare erfarenhet, goda kontakter och referenser i branschen redan innan examen. Du får även chansen att förbereda dig för en internationell karriär.


Du erbjuds att genomföra ett antal certifieringstester i Solidworks (CAD-mjukvara) som är framtagna av branschen. Certifieringarna är ett internationellt bevis på stort kunnande inom CAD.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.


3D-teknik har två näringslivsförlagda kurser; en som görs på plats hos företag och ett examensarbete (som många också gör hos företag). Kurserna omfattar totalt 30hp, 20 veckor. Industrin på orten medverkar i din utbildning med bland annat gästföreläsningar, studiebesök och arbetsmarknadsdagar.

Efter din examen kan du jobba som produktutvecklare eller konstruktör på en utvecklingsavdelning. Du har kompetensen att delta i hela utvecklingsprocessen – från idé till en färdig produkt. Produktframtagning, prototyper, konstruktions-beräkningar, materialval, design, 3D-modellering, simuleringar och CAD-support är framtida arbetsuppgifter. Med en examen i 3D-teknik är det du som är konstruktionsteamets expert på att rita, konstruera och ta fram tillverkningsunderlag i CAD.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 120 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c.
Anmälningskod: HJ-52502
Examen: Högskoleexamen med inriktning mot 3D-teknik

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.