Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 – 9, 240 hp
Till ansökan

Ämneslärare i årskurs 7–9 undervisar ungdomar i grundskolan i två valda skolämnen. Under programmet utvecklar du ämneskunskaper, ledarskap och social förmåga, och förbereder dig för att undervisa morgondagens vuxna. Genom verksamhetsförlagd utbildning blir du en del av en skolas verksamhet.

Ämnesfördjupningen ger djup och bredd inom det valda ämnet, samt yrkesprofession och teoretiska kunskaper som du kan ta med dig in i praktiken.


Du läser 90 hp i ett fördjupningsämne och 60 hp övrigt ämne, samt kurser i bland annat lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap.


Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.

Antagningsprov
Antagningsprovet är obligatoriskt och består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift. Vi har valt att införa det som en viktig del i vår ständiga strävan att vara en lärarutbildning av hög kvalitet, med höga ambitioner och med höga förväntningar på våra blivande studenter. Vill du veta mer om antagningsprovet? Titta på filmen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

I utbildningen ingår 20 v VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Dessa fördelas på fyra tillfällen och genomförs på utvalda skolor/förskolor, som har en hög andel utbildade handledare. Under VFU kommer du att få vara med vid professionshöjande seminarier där du får dela dina erfarenheter.


Läs mer om VFU. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera vid något av våra partneruniversitet. Du har också möjlighet att söka MFS-stipendium (Minor Field Studies) där du genomför en fältstudie i ett utvecklingsland och samlar material till ditt examensarbete. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Det finns en stor efterfrågan på behöriga lärare. Du arbetar med att inspirera dina elever till fortsatt lärande och stödjer dem i deras utveckling in i vuxenvärlden. I din roll som ämneslärare har du stora möjligheter att utveckla din undervisning och skolans verksamhet som helhet. Arbetsmarknaden är god med en examen som ämneslärare.

 

Du kan komplettera din examen i ämneslärare årskurs 7-9 för att få behörighet att undervisning på gymnasieskolan.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 240 hp
Nivå: Grund och avancerad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 – 9

Antagningsprov på Ämneslärarprogrammet

För att bli antagen till Ämneslärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation behöver du genomföra ett antagningsprov. Antagningsprovet är obligatoriskt och består av en intervju och en skriftlig reflektionsuppgift som genomförs på plats i Jönköping. Antagningen till programmet görs utifrån betyg eller resultat på högskoleprovet i kombination med resultatet från antagningsprovet.


Läs mer om antagningsprovet

 

Fördjupningsämnen

Samhällskunskap

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Matematik 2a, 2b eller 2c och Samhällskunskap 2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik B, Samhällskunskap B, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.
Anmälningskod: HJ-52261

Religionsvetenskap

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.
Anmälningskod: HJ-52506

Historia

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Historia A, Matematik A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs godkänt resultat på antagningsprovet.
Anmälningskod: HJ-52503

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare* 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder*
7,5 hp
Ämne 1 Hi/Re/Sh 1-30 hp

År 2

Ämne 1 Hi/Re/Sh 31–60 hp
Ämne 2 Ge/Hi/Re 1–30 hp

År 3

Ämne 2 Ge/Hi/Re 31–60 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare* 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare* 7,5 hp

År 4

Bedömning och betygsättning för ämneslärare* 7,5 hp
Utvärdering och utveckling och verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare* 15 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare* 7,5 hp
Ämne 1 Hi/Re/Sh 61–90 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). 

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt Didaktik Doktorand
  • Högskolan för lärande och kommunikation