student

VFU Lärarprogrammen

VFU står för verksamhetsförlagd utbildning och är en obligatorisk och poängsatt del av utbildningen.

Under din utbildning kommer du ha VFU under sammanlagt 20 veckor, men var VFU:n kommer varierar beroende på vilket program du är antagen till. VFU-perioderna är för samtliga lärarstudenter tre, fem eller sju veckor långa. Två VFU-perioder ligger i anslutning till den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och två perioder ligger i anslutning till ämnesstudierna.

Programöversikt VFU

I programöversikten ser du vilka terminer som VFU infaller i de olika programmen:

Förskollärare

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem

T1

T2

T3

T4

T5

T6


Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8


Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8Ämneslärare med inriktning mot arbete i 7-9

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

KPU-kompletterande pedagogisk utbildning

(startar inte HT24)

T1

T2

T3

Som student deltar du i VFU-skolans arbete utifrån de villkor som råder. Det innebär att du går in i den planering och det arbete som sker på plats. Du som student ska vara till nytta för den verksamhet du kommer till. Samtidigt finns motsvarande nyttoaspekt för dig som student. Genom den regelbundna vistelsen och arbetet på VFU-skolan får du uppleva både konkret arbete och möjlighet att reflektera kring det som sker. Det handlar alltså om ett lärande i arbete. VFU:n ska ge dig möjlighet att utveckla färdigheter, kunskaper och insikter som avser hela lärarrollen.

Önskemål

Vid varje VFU-period kommer du tilldelas en VFU-plats och och du kommer under din studietid att få möta ett par olika skolor/förskolor. Du har möjlighet att påverka i vilken kommun du vill göra din VFU däremot kan du inte påverka vilken VFU-skola du hamnar på, då detta bestäms av VFU-samordnaren i kommunen utifrån särskilda organisatoriska strukturer.

Text

Tänk på att...

Översikt VFU-veckor

Översikt över vilka veckor respektive VFU-kurs infaller läsåret 2024/2025 Pdf, 146.7 kB. hittar du här.