Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 hp
Till ansökan

Översikt

Som ämneslärare undervisar du i grundskolans årskurs 7–9 och i gymnasieskolan. Programmet utvecklar ämneskunskap, ledarskap och social förmåga, och kvalificerar dig att undervisa morgondagens vuxna.

Utbildningen ger dig möjlighet till ämnesfördjupning och nära kontakt med skolans vardag genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Ämnesstudierna ger djup och bredd inom ett specifikt ämne, samt yrkesprofession och teoretiska kunskaper som du kan ta med dig in i praktiken.

Du läser 120 hp i ett fördjupningsämne och 90 hp i ett övrigt ämne. Du läser även kurser i bland annat lärande, utveckling, konflikthantering och ledarskap. Det andra inriktningsämnet väljer du under den tredje terminen på ämneslärarutbildningen.

Alla våra utbildningsprogram fokuserar på hållbarhet. Globalisering, klimatfrågor, digitalisering och inkludering i samhället är aspekter av hållbarhet som är centrala i både utbildning och forskning.

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

I utbildningen ingår 20 v VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Dessa fördelas på fyra tillfällen och genomförs på utvalda skolor/förskolor, som har en hög andel utbildade handledare. Under VFU kommer du att få vara med vid professionshöjande seminarier där du får dela dina erfarenheter.

 

Läs om VFU. https://ju.se/student/arbetslivskontakt/hogskolan-for-larande-och-kommunikation/vfu-lararprogrammen.html

I den senare delen av utbildningen finns möjlighet att göra VFU utomlands eller studera vid något av våra partneruniversitet. Du har också möjlighet att söka MFS-stipendium (Minor Field Studies) där du genomför en fältstudie i ett utvecklingsland och samlar material till ditt examensarbete. Högskolan för lärande och kommunikation värdesätter ett mångkulturellt klassrum och de många aspekter internationella utbyten medför.

Det finns en stor efterfrågan på behöriga lärare. I ditt arbete inspirerar du dina elever till fortsatt lärande och stödjer dem i deras utveckling in i vuxenvärlden. I din roll som ämneslärare har du stora möjligheter att utveckla din undervisning och skolans verksamhet som helhet. Arbetsmarknaden är god.

Programmet ges vid Högskolan för lärande och kommunikation
Omfattning: 300 hp
Nivå: Grund och avancerad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Examen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Fördjupningsämnen

Engelska

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52259


Historia

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52255

Religionsvetenskap

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52256

Svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3.
Anmälningskod: HJ-52260

Samhällskunskap

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Historia 1b eller 1a1+1a2, Matematik 2a, 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6, Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52534

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund för ämneslärare 10,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning I 4,5 hp
Lärande och utveckling för ämneslärare*
7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder*
7,5 hp
Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv/Ma I, 30 hp


År 2

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv/Ma II, 30 hp
Ämne 2 En/Hi/Re/Ma I, 30 hp


År 3

Ämne 2 En/Hi/Re/Ma II, 30 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare 7,5 hp
Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare* 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för ämneslärare 7,5 hp
Specialpedagogik för ämneslärare* 7,5 hp


År 4

Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv/Ma III, 30 hp
Ämne 2 En/Hi/Re/Ma III, 30 hp


År 5

Bedömning och betygsättning för ämneslärare* 7,5 hp
Utvärdering och utveckling för ämneslärare 4,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning IV för ämneslärare*
10,5 hp
Skolans uppdrag och lärarens profession i ett föränderligt samhälle för ämneslärare*
7,5 hp
Ämne 1 En/Hi/Re/Sh/Sv/Ma IV, 30 hp


* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). 

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt i didaktik
    Doktorand i didaktik
  • Högskolan för lärande och kommunikation