Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2023-03-15 - 2023-04-17
Programstart: Höst 2023
Ort: Jönköping
Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi., 180 hp

Översikt

En arbetsterapeut möter människor som förlorat eller riskerar att förlora möjligheten att klara vardagens aktiviteter. Programmet ger dig förutsättningar att coacha och möjliggöra för människor att leva som de vill och behöver.


Under första året studerar du, förutom arbetsterapi i teori och praktik, relaterade ämnen såsom psykologi, anatomi och fysiologi. År två täcker utbildningen aktivitet och ohälsa ur ett socialt och medicinskt perspektiv, samt arbetsterapeutiska åtgärder för att återskapa hälsa och välbefinnande. Det tredje året medverkar du i utvärdering och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet, och skriver ditt examensarbete.


Blandningen mellan teori och praktik med fokus på aktivitet gör dig väl förberedd för yrket som arbetsterapeut.

Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Utbildningen har 21 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i regionens och kommunernas olika verksamheter inom Hälso- och sjukvård, Rehabilitering, Stöd och Omsorg.

I termin 6 gör du VFU på en, för arbetsterapeuter, ny arena. Det kan vara inom skola, företagshälsovård, arbetsrehabilitering, socialtjänst, samhällsplanering eller annan verksamhet som du är intresserad av.

 

Två veckors VFU görs på en klinisk undervisningsmottagning där du tränar på samarbete och lär tillsammans med studenter från andra utbildningar för att utveckla förståelse för varandras yrkesroller och kompetensområden. Samtidigt tränar du den egna yrkesrollen genom att ta ansvar för yrkesspecifika frågeställningar.

Du har goda möjligheter att förlägga delar av dina studier vid något av våra partneruniversitet i eller utanför Europa. Internationalisering på hemmaplan ingår genom web-baserade kursmoment tillsammans med studenter på andra internationella lärosäten, samt via internationella studenter och lärare som deltar i programmets kurser.

Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, inom såväl offentlig som privat sektor. Du kan också driva ditt eget företag. Oavsett vilken verksamhet du kommer att arbeta i, och vilka svårigheter de människor som du möter har, så handlar ditt arbete som arbetsterapeut om att göra det möjligt för människor att utföra, uppleva och delta i det dagliga livets aktiviteter. Du kommer att arbeta med det som är viktigt och meningsfullt för de människor du möter.

 

För vidare studier erbjuder Hälsohögskolan magister- och masterprogram i arbetsterapi.

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2023
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52344
Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.

Flygfoto över Jönköping

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt arbetsterapi
  • Hälsohögskolan