Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi., 180 hp

Översikt

Från höstterminen 2024 kan du förutom Jönköping nu också välja att studera till Arbetsterapeut i Ronneby.

Under utbildningen möts du av engagerade lärare som handleder dig genom utbildningen till arbetsterapeut. Pedagogiken bygger på studentaktivt lärande där du använder dig själv och dina studentkollegor i ditt lärande. Under utbildningen kommer du tillsammans med studenter från andra program lära dig samspelet mellan era blivande yrkesroller. Du har också möjlighet att utveckla din internationella och interkulturella kompetens både genom att studera utomlands och genom digitala möten med studenter och lärare från andra universitet världen över. Genom hela programmet arbetar du med entreprenörskap och hållbar utveckling.


Under första året studerar du arbetsterapi i teori och praktik och tillämpar arbetsterapeutiska teorier och modeller tillsammans med relaterad kunskap såsom anatomi & fysiologi, psykologi, juridik och kunskap om normalitet, marginalisering och delaktighet för att kunna förklara människors utförande, upplevelse och delaktighet i aktivitet.

Andra året handlar om arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning, sjukdom, ohälsa och utsatta livssituationer samt arbetsterapeutiska åtgärder för att göra det möjligt att utföra, uppleva och delta i dagliga livets aktiviteter. Det tredje året medverkar du i utvärdering och utveckling av arbetsterapeutisk verksamhet, och skriver ditt examensarbete.


Genom hela utbildningen finns det praktiska moment, kurser med verksamhetsförlagd utbildning och samverkan med olika verksamheter där du kan arbeta som färdig arbetsterapeut. Blandningen mellan teori och praktik med fokus på görande och aktivitet gör dig väl förberedd för yrket som arbetsterapeut!


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Om du väljer studieort Ronneby kommer du att delta i utbildningen på plats vid Ronneby kunskapskälla. Detta innebär att du och dina studiekamrater kommer att delta i de flesta Campusförlagda moment vid Hälsohögskolan i Jönköping digitalt från ett klassrum vid Ronneby kunskapskälla.

 

Vissa obligatoriska praktiska moment kommer dock att vara campusförlagda vid Hälsohögskolan i Jönköping. Det kan komma att variera mellan 1–2 dagar vid 1–4 tillfällen per termin

Utöver detta kan vissa examinationer komma att ske vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Boende och resor ordnas och bekostas av dig som student.

 

När det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kommer du att erbjudas plats vid Regionen Blekinges eller någon av Blekinge kommuners olika verksamheter inom Hälso- och sjukvård, Rehabilitering, Stöd och Omsorg.

 

De två veckors VFU som i nuläget görs på en klinisk undervisningsmottagning vid en vårdcentral kan komma att ske i Jönköping. Boende och resor ordnas och bekostas även här av dig som student.

Utbildningen har 21 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i regionens och kommunernas olika verksamheter inom Hälso- och sjukvård, Rehabilitering, Stöd och Omsorg.

I termin 6 gör du VFU på en, för arbetsterapeuter, ny arena. Det kan vara inom skola, företagshälsovård, arbetsrehabilitering, socialtjänst, samhällsplanering eller annan verksamhet som du är intresserad av.

 

Två veckors VFU görs på en klinisk undervisningsmottagning där du tränar på samarbete och lär tillsammans med studenter från andra utbildningar för att utveckla förståelse för varandras yrkesroller och kompetensområden. Samtidigt tränar du den egna yrkesrollen genom att ta ansvar för yrkesspecifika frågeställningar.

Du har goda möjligheter att förlägga delar av dina studier vid något av våra partneruniversitet i eller utanför Europa. Internationalisering på hemmaplan ingår genom web-baserade kursmoment tillsammans med studenter på andra internationella lärosäten, samt via internationella studenter och lärare som deltar i programmets kurser.

Som arbetsterapeut kommer du att arbeta med förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser, inom såväl offentlig som privat sektor. Du kan också driva ditt eget företag. Oavsett vilken verksamhet du kommer att arbeta i, och vilka svårigheter de människor som du möter har, så handlar ditt arbete som arbetsterapeut om att göra det möjligt för människor att utföra, uppleva och delta i det dagliga livets aktiviteter. Du kommer att arbeta med det som är viktigt och meningsfullt för de människor du möter.

 

För vidare studier erbjuder Hälsohögskolan magister- och masterprogram i arbetsterapi.

Studieort Jönköping

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52344
Examen: Arbetsterapeutexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arbetsterapi.

Studieort Ronneby

Programmet ges vid Hälsohögskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Ronneby
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Anmälningskod: HJ-52548
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 60000 SEK
Studieavgift: 360000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Universitetsadjunkt arbetsterapi
  • Hälsohögskolan