Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: Ansökan är öppen för sen anmälan
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur, 180 hp

Översikt

Samhället befinner sig i stark förändring. Just nu drivs många spännande projekt med ny och utmanande gestaltning som förenar form och teknik, och bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle. Här spelar byggbranschens aktörer en nyckelroll och behovet av kompetenta medarbetare med nya perspektiv är stort. Arkitektur handlar om att gestalta vår byggda miljö med hänsyn till brukarens behov. Som ingenjör med inriktning mot byggnadsutformning är du en viktig del i den processen.


Under utbildningen får du kunskaperna som krävs för att arbeta med den konkreta utformningen av våra framtida livsmiljöer. En ingenjör med kunskaper i både utformning och teknik! Du lär dig att arbeta med och utveckla både befintliga och nya miljöer samt utveckla samhället med ny teknik och god arkitektur. Insikterna omfattar hela värdekedjan från planering och utformning till projektering, produktion och förvaltning. Du får också breda kunskaper i byggnadsteknik, utformning och planering.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Yrkesverksamma medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Efterfrågan på byggnadsingenjörer är stor, både hos entreprenad- och konsultföretag och i byggherre- och förvaltarled. Du kan arbeta på arkitekt- eller projekteringskontor och tillsammans med arkitekter delta i utformningsprocessen. Du kan också arbeta som bland annat bygglovs-, plan- och fastighetsingenjör.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2024
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-52210
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Byggnadsteknik, inriktning Byggnadsutformning med arkitektur

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Programansvarig

  • Tekniklektor Arkitektur
  • Tekniska Högskolan