Civilingenjör: Datateknik

Civilingenjörsexamen

Studieort: Jönköping

Programstart: Hösten 2021

Till ansökan (öppnar 16 mars)

Är du framtidens mest eftertraktade civilingenjör? Med inriktning Artificiell Intelligens blir du unik och relevant på allt fler marknader. Utbildningen lever upp till de höga krav som civilingenjör i datateknik innebär.

De tre första åren ger en grund i matematik och ingenjörskunskap. Du läser kurser i programmering och programutveckling, och lär dig skriva program i flera programspråk för olika plattformar.

De sista två åren utgörs av en, för Sverige, unik masterutbildning inriktad mot Artificiell Intelligens. Du läser bland annat maskininlärning, data science och djupinlärning. Detta är helt på engelska och läses tillsammans med andra masterstudenter från Sverige och världen.

Utbildningens ger teoretiskt djup och praktiska färdigheter, vilket förbereder dig för en framtida karriär i Sverige och globalt. Du tränas i att kombinera kreativitet, systematik och ett lösningsorienterat förhållningssätt, vilket är ingenjörens signum. Stor vikt läggs vid reflektion och förmågan att dokumentera och kommunicera ditt arbete.

Programmet ger dig möjlighet att studera en termin utomlands vid något av våra partneruniversitet eller internationella campus. Utlandsstudier ger dig värdefulla erfarenheter och internationella kontaktnät, och är en merit som värderas högt av många arbetsgivare. Våra internationella campus finns där svenska internationellt verksamma storföretag är etablerade, t ex Sydostasien, Sydafrika, Brasilien och USA.

Programmet är knutet till forskningsgruppen Jönköping AI Lab, vilket garanterar att utbildningen har hög relevans och kvalitet. Forskningsgruppen har ett nära samarbete med regionens företag och organisationer. Utöver det ingår 9 v praktik som utförs på ett företag. I slutet av utbildningen genomförs ett examensarbete, ofta i samverkan med näringslivet.

Civilingenjörer är en av de mest eftersöka kompetenserna i näringslivet. Examen öppnar många dörrar; från IT-konsult eller teknisk specialist till projektledare eller eget företag. Många chefer är civilingenjörer i botten.

Internationellt värderas en masterexamen högt. Utbildningen ger dig behörig till fortsatta studier mot en doktorsexamen.

Nischen mot AI gör dig unik. AI påverka vår framtid, och gör dina kunskaper värdefulla på arbetsmarknaden. Harvard Business review utsåg redan 2012 AI-specialiseringen data scientist till ett framtidsyrke.

Programmet ges vid Tekniska högskolan
Omfattning: 300 hp
Nivå: Grund och avancerad
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Antal platser: 30
Programstart: Hösten 2021
Anmälningskod: HJ-52528
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

Examen: Civilingenjörsexamen i Datateknik.

Årskurs 1:

Diskret matematik
Funktionell programmering
Envariabelanalys
Programmeringsteknik
Linjär algebra
Datastrukturer
Flervariabelanalys
Algoritmer

Årskurs 2:

Databasteknik
Objektorienterad programmering
Teknisk fysik
Datakommunikation
Matematisk statistik
Mjukvaruutveckling
Digitalteknik
Elektronik

Årskurs 3:

Mikrodatorteknik
Skalbara och feltoleranta system
Beräkningsmetoder och optimering
Datorteknik
Reglerteknik och transformteori
Webbutveckling
Näringslivsförlagd kurs

Årskurs 4:

Artificial intelligence
Ledning och styrning av IT projekt
Data science
Knowledge representation and the semantic web
Machine learning
Ethics of AI
Embedded and Distributed AI
Data science programming

Årskurs 5:

Research Methods for Intelligent Systems
Deep learning
State-of-the-Art in AI Research
Natural language processing and text mining
Examensarbete

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.
Till ansökan (öppnar 16 mars)