Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Industriell ekonomi och produktionsledning, 180 hp

Utbildningen är inriktad på att ge dig insikt i hur teknik och ekonomi påverkar varandra i olika delar av förädlingskedjan. Denna utbildning ger dig därför omfattande kunskaper i naturvetenskap och teknik, kombinerat med ekonomi, produktionssystem, produktutveckling, arbetsorganisation och kvalitet.


Näringslivet har, speciellt inom den varuproducerande sektorn, ett stort behov av ingenjörer som har kunskap inom produktutveckling och produktion. Det är inte ovanligt att ingenjörer får en befattning som kräver kunskaper i ekonomi, produktionsteknik, logistik, kvalitet och arbetsorganisation.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Du får direktkontakt med ett företag i branschen genom Näringslivsförlagd kurs (NFK). Under NFK har du sju veckors praktik ute på företaget. Branschen medverkar även genom bland annat gästföreläsningar och arbetsmarknadsdagar.

Du har möjlighet att läsa en termin på något av våra partneruniversitet. Genom detta skaffar du dig internationella kontakter, erfarenheter och meriter som värderas högt av framtida arbetsgivare.

Programmet utbildar framtida ingenjörer och ledare med tvärvetenskaplig kompetens att hantera och utforma hållbara värdeoch försörjningskedjor samt genomföra förändringsarbete. En sådan profil är mycket attraktivt för moderna, globala företag och organisationer som verkar inom områdena inköp, kvalitet, produktion och logistik.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen.

För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.
Anmälningskod: HJ-52208
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, inriktning Industriell ekonomi och produktionsledning

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Tekniklektor maskinteknik
  • Tekniska Högskolan