Nivå: Grundnivå
Ansökningstid: 2022-03-15 - 2022-04-19
Programstart: Höst 2022
Ort: Jönköping
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management, 180 hp

Programmet ges på engelska och innehåller obligatoriska kurser i matematik. Kurserna är ett grundläggande krav för att bli ingenjör. Under utbildningen får du också läsa bland annat Quality Management, Supply Chain Management, Logistics, Purchasing, Retailing, Warehousing, Business Relationships and CSR, Lean & Green Engineering, Innovative Production, IT in Supply Chains och allmänna kurser om ledarskap och projektledning. Det ger din utbildning bredd och tyngd. Du får också ta del av kunskap om interkulturell och internationell kommunikation.


Programmet erbjuder kurser för forskningsmetodik, för att förbereda dig för vidareutbildning i våra masterprogram, eller för en karriär inom det akademiska. Programmet förbereder dig även för att kunna arbeta eller studera vidare i internationella sammanhang.


Programansvariga berättar mer om programmet i vårt digitala öppet hus.
Se det på vår Youtube kanal.

Programmet erbjuder flera kontakter med arbetslivet. Bland annat ingår en praktikkurs som sträcker sig över en hel termin. Du har möjlighet att välja organisation eller företag själv, och du kan också välja att förlägga praktiken utomlands för att få internationella erfarenheter. Internationell kompetens gör dig attraktiv på den globala arbetsmarknaden.

Utbildningen erbjuder flera resor, både i och utanför Sverige. Till exempel ingår en utbytestermin till valfri plats, och en termin vid något av våra internationella partneruniversitet världen över. Utöver det får du en hel termin praktik, som du också har möjlighet att förlägga utomlands. Att studera utomlands gör dig attraktiv på den internationella arbetsmarknaden.

Med en högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi är du redo för arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig en bred överblick och grundläggande teoretiska kunskaper och tekniska metoder. Genom specialisering på något av våra huvudområden, till exempel Operations Management, Supply Chain Management eller Sustainable Development, förbereder programmet dig också för fortsatta studier.


Efter utbildningen kan du läsa vidare till en master-/magisterexamen, till exempel:

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 180 hp
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Helfart
Ort: Jönköping
Studieform: Campusbaserad
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet + Fysik 1, Kemi 1, Matematik 3c, Engelska 6.
Anmälningskod: HJ-52191
Examen: Högskoleingenjörsexamen i Industriell organisation och ekonomi, inriktning Sustainable Supply Chain Management
Tuition fee: Studieavgift första terminen: 75000 SEK
Studieavgift: 450000 SEK

Tuition fees do NOT apply for EU/EEA citizens or exchange students

Grundläggande fysik 2, 6 hp
Du som inte har läst Fysik 2 / Fysik B på gymnasiet måste läsa Grundläggande fysik 2, 6 hp för att erhålla examen. Denna kurs kan läsas med förhöjd studietakt för att klara examen på tre år eller som en sjunde deltermin. Du som har läst Fysik 2 / Fysik B kan välja bort denna kurs.

 

År 1

År 2

År 3

Kontakta oss

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Programansvarig

  • Universitetslektor Logistik
  • Tekniska Högskolan