Nivå: Grund och avancerad
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Ort: Jönköping

Översikt

För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare och förskollärare som är yrkesverksamma i skolan eller förskola men saknar examen, har regeringen gett i uppdrag åt åtta lärosäten att anordna särskild vidareutbildning av lärare (VAL) som via kompletterande studier leder till lärarexamen eller förskollärarexamen. Jönköping University är ett av dessa lärosäten vari Högskolan för lärande och kommunikation ingår. VALprojektet samordnas av Umeå universitet.


I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Utbildningen ges på minst kvartsfart men i regel på halvfart och får pågå maximalt fyra år. Periodvis kan utbildningen ges på helfart beroende på vilka kurser som måste läsas.


Kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna respektive Allmänt utbildningsområde bedrivs i huvudsak på halvfart och distans via en webbplattform och med några träffar per termin på Högskolan för lärande och kommunikation. Samarbete med andra lärosäten inom VAL-projektet förekommer, vilket innebär att i den individuella studiegången kan kompletterande studier (distans på halvfart eller kvartsfart) vid annat lärosäte förekomma. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) görs i regel inom egen tjänst, men om det inte är möjligt kan VFU anordnas i Jönköping kommun.


Yrkeslärarutbildning ges inte inom VAL-projektet vid Högskolan för lärande och kommunikation. Vid Högskolan för lärande och kommunikation erbjuds inte alla ämneskurser och fördjupningar för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Sådana kurser är till exempel slöjd, bild, hemkunskap, idrott, musik, hemspråk, kemi, fysik, matematik, biologi, naturkunskap och teknik. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier.


När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Läs mer under Fakta och behörighet.


Utbildningen startar vid tillräckligt antal sökande.


Vill du veta mer?

Vanliga frågor och svar om VAL hittar du här.

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande ämneslärarexamen, grundlärarexamen, förskollärarexamen enligt 2011 års examensordning, lärarexamen enligt 2001 års examensordning eller en examen som motsvarar tidigare påbörjad lärarexamen före 2001. Examen kan vara på grundnivå eller avancerad nivå eller ej nivåbestämd beroende på tidigare utbildning samt vilken examensordning som tillämpas.


Särskilda krav för examen för studenter med viss yrkeserfarenhet gäller (SFS 2013:831).

Tjänstgöringsbetyg

När du ansöker till VAL behöver du styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Använd något av våra tjänstgöringsintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ett intyg där motsvarande uppgifter framgår. Vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster. Anställningsavtal godkänns ej.


Utbildningen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation
data_usage Omfattning: 2,5 - 120 hp
language Språk: Svenska
Nivå: Grund och avancerad
Språk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma
Ort: Jönköping
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: För att kunna antas till studier inom VAL ska du medverka i undervisningen i förskola eller vara verksam som lärare i fritidshem, grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande vuxenutbildning. Du ska uppfylla två krav för att VAL ska vara aktuellt för dig:
  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.
Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare. Du kan studera från 2,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina akademiska meriter och din tjänstgöringstid som obehörig lärare eller förskollärare görs i samband med ansökan.

För sökande som saknar svensk gymnasieexamen eller svenska högskolestudier krävs dokumenterade kunskaper i svenska (Svenska 3, Svenska som andraspråk 3, TISUS eller motsvarande).
Anmälningskod: HJ-53000

Individuell studieplanering

Studieplanering anordnas med hänsyn till sökandes tidigare akademiska utbildning och arbetslivserfarenhet som obehörig lärare. Efter ansökan kommer en individuell studieplan att upprättas för varje studerande. I denna plan förtecknas de kurser som ska genomföras med godkända resultat för att kunna resultera i en lärarexamen.

Fler utbildningar och intervjuer från Jönköping University

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss

Samordnare