Vidare­utbildning av lärare som saknar lärar­examen - VAL 120 hp

120 hp

Studieort: Jönköping

Programstart: Höst 2021

För att säkra kvaliteten i undervisningen och för att ge erfarna lärare och förskollärare som saknar lärarexamen eller förskollärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning har regeringen gett i uppdrag åt åtta lärosäten att anordna särskild vidareutbildning till lärarexamen och förskollärarexamen, VAL. Högskolan för lärande och kommunikation på Jönköping University är ett av dessa åtta lärosäten. Projektet samordnas av Umeå universitet. Du kan läsa mer om projektet och göra din ansökan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan inför start HT-21

Välkommen att söka till VAL inför ht-21 under perioden 15 mars - 15 april 2021.

Ansökan görs via elektronisk ansökningsblankett som finns här. Där finns också de allra senaste uppdateringarna.

Nödvändiga handlingar ska bifogas utskriven och undertecknad ansökan, mer info finns här.
Utbildningen anordnas på kvarts-, halv- eller helfart beroende på vilka kurser som ska läsas. Kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna respektive Allmänt utbildningsområde bedrivs i huvudsak på distans och vanligtvis på halvfart via en webbplattform, med några träffar per termin på Högskolan för lärande och kommunikation.

Ämneskompletterande kurser samordnas med campusförlagd utbildning på helfart eller med fristående kurser som anordnas på olika sätt. Vid tillräckligt många sökande kan enskilda ämneskompletteringar ordnas som särskilda VAL-kurser på distans eller halvfart. Samarbete med andra lärosäten inom VAL-projektet kan förekomma.

Yrkeslärarutbildning ges inte inom VAL-projektet vid Högskolan för lärande och kommunikation.
Vid Högskolan för lärande och kommunikation erbjuds inte alla ämneskurser och fördjupningar för grundskolans senare år och gymnasieskolan. Sådana kurser är till exempel slöjd, bild, hemkunskap, idrott, musik, hemspråk, kemi, fysik, matematik, biologi, naturkunskap och teknik. För sökande som påbörjat ämnesstudier vid annat lärosäte rekommenderar vi att man i första hand vänder sig dit när det gäller att komplettera ämnesstudier.

Utbildningen startar vid tillräckligt antal sökande. Inför ht-21 är du välkommen att ansöka till VAL.

 

Individuell studieplanering

Studieplanering anordnas med hänsyn till sökandes tidigare akademiska utbildning och arbetslivserfarenhet som obehörig lärare.
Efter ansökan kommer en individuell studieplan att upprättas för varje studerande. I denna plan förtecknas de kurser som ska genomföras med godkända resultat för att kunna resultera i en lärarexamen.
Inför höstterminen 2021 är du välkommen att ansöka till VAL.
Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta utbildningsledaren.

Har du frågor om utbildningen, vänligen kontakta utbildningsledaren

Programansvarig

Vi vill gärna spara dina kontaktuppgifter för att skicka mer information om våra utbildningar och kurser. Du kan när som helst avstå din prenumeration; Nu eller när som helst, samt vid varje utskick.

Beroende på direktiv kring coronaviruset och dess utveckling kan antagningen inför hösten 2021 komma att försenas. Kontakta din handläggare eller besök den nationella webbsidan lararutbildning.nu/val/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster