PREVJU - EN FÖRHANDSVISNING

För dig som sökt en utbildning. Välkommen på förhandstitt hos oss lördag 25 maj.

Nivå: YH-Utbildning
Ansökningstid: 2024-03-15 - 2024-04-15
Programstart: Höst 2024
Examen: Yrkeshögskoleexamen Webbutvecklare .NET, 400 yhp

Utbildningen genomförs som en distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Värnamo.


Efter utbildningen Webbutvecklare .NET kan du jobba som webbutvecklare, applikationsutvecklare eller systemutvecklare. Din framtida yrkesroll kan innehålla uppgifter som att designa och utveckla säkra och skalbara webbtjänster som hämtar data från olika källor. Att skapa webbapplikationer med C# och SQL-server samt att skapa användarvänliga, moderna användargränssnitt med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript är också möjliga exempel på dina framtida arbetsuppgifter.


Efter utbildningen kan du jobba i en roll med utvecklingsprojekt utifrån agila metoder.

Utbildningen Webbutvecklare. NET har tagits fram i nära samarbete med branschens företag för att matcha marknadens kompetensbehov. I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Tietoevery Create, Netmine AB, Any4m AB, Toxic Interactive Solutions AB, Sogeti Sverige AB, byBrick Interface AB, Visma Spcs AB, Shoreline software AB och Combitech AB.

Logotype netmine
Logotype byBrick Interface
Logotype JSC
Logotype Sogeti
Logotype toxic
Logotype Any4m

Under utbildningen till Webbutvecklare. NET kommer du förberedas för en yrkesroll där du kan arbeta projektorienterat med den senaste tekniken för att skapa funktionella och dynamiska webbsystem med fokus på säkerhet och kvalitet. Utbildningen förbereder dig för att kunna ansvara för att slutföra förelagda projekt utifrån ett kundorienterat affärstänkande.


Du lär dig att arbeta med moderna webbsystem, deras utveckling och säkerhet. Du designar och bygger webbapplikationer med en testdriven utvecklingsmetodik. Du får också lära dig att använda moderna JavaScript-ramverk och att utveckla avancerade webbsystem med till exempel ASP, C#, .NET och MVC.


Under utbildningen får du kunskaper om webbsystems arkitektur och funktion, plattformsoberoende utveckling med Javascript, samt om objektorienterad programmering med programspråket C# och .NET.


Du får även kunskaper i användande av molntjänster (t.ex. Microsoft Azure), i källkodshantering med t.ex. GIT, SVN, TFS, samt i agila metoder och testdriven utveckling (t.ex. Scrum och Kanban).


Du kommer att arbeta projektinriktat med fokus på ett kundorienterat affärstänkande där nytta, kvalitet och säkerhet står i centrum. Det här är en utbildning där du kan jobba med olika idéer samtidigt som du lär dig tekniken.


Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och målet är att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför består 25 procent av utbildningen av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen.


Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.


Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping University, är ansvarig utbildningsanordnare. Utbildningen genomförs i samarbete med Campus Värnamo, Värnamo kommun.


Läs mer om utbildningen hos Campus Värnamo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2024
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E/G
- Programmering 1, 100 p med lägst betyget E/G
eller motsvarande kunskaper.
Behörighet: Webbserverprogrammering 1 anges som motsvarande Programmering 1, enligt motsvarandebedömning beslutad av Ledningsgruppen.
Anmälningskod: HJ-YT072
Examen: Yrkeshögskoleexamen Webbutvecklare .NET

Bedömning av kompetens

Antagning till en yrkeshögskoleutbildning kan göras utifrån följande bedömningar:


 • 1. Formell behörighet - grundläggande och särskild behörighet - se ovan under rubrik Behörighet
 • 2. Motsvarandebedömning – i vissa fall anges här annan formell behörighet som utbildningens ledningsgrupp beslutat ska gälla, se ovan under rubrik Behörighet
 • 3. Motsvarande kompetens – kompetenskartläggning av din kompetens (t ex arbetslivserfarenhet, annan utbildningsbakgrund eller andra skäl) för att se om den motsvarar utbildningens behörighetskrav
 • 4. Individuell bedömning - av egenskaper/förmågor som gör att du kommer att klara av utbildningen och att verka i yrket.


Varje år antar vi fler än 20% av de sökande utifrån reell kompetens, punkt 3 och 4. Om du är intresserad av en utbildning, men har andra erfarenheter än de som listas i de formella behörighetskraven till utbildningen uppmanar vi dig att göra en ansökan och fylla i en komptenskartläggning. Läs mer under Antagning.

År 1

 • Webbapplikation MVP
 • Objektorienterad programmering med C# 
 • Dynamiska Webbsystem 1 
 • Dynamiska Webbsystem 2
 • Affärsmannaskap för IT
 • Klientprogrammering


År 2

 • Webbapplikationer med realtidskommunikation
 • Lärande i arbete - 1
 • Affärsutveckling för IT
 • Examensarbete - Webbutvecklare .NET
 • Lärande i arbete - 2

Jönköping - den moderna studentstaden

Jönköping är den moderna studentstaden med ett gemensamt och sammanhållet campus som ligger mitt i stan. Här finns våra fyra fackhögskolor med 12 000 studenter tillsammans med Högskolebiblioteket, träningsanläggning, caféer, restauranger och Service Center. Med en stark internationell prägel och samverkan med arbetslivet redan under studietiden ger vi dig rätta förutsättningar för din framtid.

Läs mer om studentlivet i Jönköping.


Kontakta oss