Nivå: YH-Utbildning
Ort: Värnamo
Examen: Yrkeshögskoleexamen Webbutvecklare .NET, 400 yhp

Utbildningen planeras att starta augusti 2022, förutsatt utbildningen beviljas medel från MYH. Definitivt besked kommer januari 2022.

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete med branschens företag för att matcha marknadens kompetensbehov.I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat TietoEVRY, KEYnet Sweden, Netmine, Any4m, Toxic, Sogeti, JSC IT-Partner, byBrick Interface och Consid. Du kommer att lära dig att arbeta projektorienterat med den senaste tekniken för att skapa funktionella och dynamiska webbsystem med fokus på säkerhet och kvalitet. Under utbildningen lär du dig att arbeta med moderna webbsystem, deras utveckling och säkerhet. Du designar och bygger webbapplikationer med en testdriven utvecklingsmetodik. Du får också lära dig att använda moderna JavaScript-ramverk och att utveckla avancerade webbsystem med till exempel ASP, .NET och MVC.


Du kommer att arbeta projektinriktat med fokus på ett kundorienterat affärstänkande där nytta, kvalitet och säkerhet står i centrum. Det här är en utbildning där du kan jobba med olika idéer samtidigt som du lär dig tekniken. Din framtida yrkesroll kan innehålla uppgifter som att designa och utveckla säkra och skalbara webbtjänster som hämtar data från olika källor. Att skapa webbapplikationer med C# och SQL-server samt att skapa användarvänliga, moderna användargränssnitt med hjälp av HTML5, CSS3 och JavaScript är också möjliga exempel på dina framtida arbetsuppgifter.


Utbildningen genomförs på distans med några obligatoriska träffar på Campus Värnamo.

 

Utbildningen är kostnadsfri och finansieras med statliga medel. Som studerande är du också berättigad till stöd från CSN.

Efter utbildningen kan du arbeta som webbutvecklare, applikationsutvecklare eller systemutvecklare med fokus på .NET och JavaScript. Som webbutvecklare har du också en bra grund att stå på om du vill göra karriär som IT-arkitekt, projektledare, expert på infrastruktur eller verksamhetsutvecklare.

Våra yrkesutbildningar lägger stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke och kunna få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är Yh-utbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. 25 procent av utbildningen består av praktik i form av LIA (Lärande i arbete) ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Vi gör också spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar från branschprofiler.

Programmet ges vid Tekniska Högskolan
Omfattning: 400 yhp
Nivå: YH-Utbildning
Studietakt: Helfart
Ort: Värnamo
Studieform: Distans
Programstart: Hösten 2022
Behörighet: Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E/G
- Programmering 1, 100 p med lägst betyget E/G
eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: HJ-YT072
Examen: Yrkeshögskoleexamen Webbutvecklare .NET

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen. Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning.

År 1

Webbapplikation MVP 50 Yhp
Objektorienterad programmering med C# 25 Yhp
Dynamiska Webbsystem 1 25 Yhp
Dynamiska Webbsystem 2 25 Yhp

Affärsmannaskap för IT 25 Yhp
Moderna Webbapplikationer 50 Yhp

År 2

Webbapplikationer med realtidskommunikation 50 Yhp

Lärande i arbete 1 50 Yhp
Affärsutveckling för IT 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Lärande i arbete 2 50 Yhp

Kontakta oss