Här finns information om hur du ansöker till en Yh-utbildning. Inför varje antagningsomgång publiceras viktiga datum och deadlines. Läs noga igenom all information innan du skickar in din ansökan!

Antagningsomgång hösten 2023

Ansökan till utbildningar med start våren 2023 är nu stängd. Ansökan till hösten 2023 öppnar den 15 mars.


15 mars: Ordinarie ansökan öppnar

17 april: Ordinarie ansökan stänger

18 april: Sen ansökan öppnar (gäller utbildningar där det finns platser kvar)

21 juni: Sista dag att komplettera ansökan
Vecka 26-27: Antagningsbesked skickas ut

21 juli: Sista svarsdag JA/NEJ till erbjuden plats/reservplats
Vecka 34: Registrering och skapande av JU-konto

Vecka 35: Utbildningsstart


Kompetenskartläggning: Du som fått besked om att du inte är formellt behörig kan ansöka om kompetenskartläggning. Ansökan ska vara oss tillhanda så snart som möjligt, men senast den 1 juni (OBS! Gäller endast dig som sökt i tid, kompetenskartläggning för sena sökande mottas löpande).


 • Ansöka: Du skickar in din ansökan senast sista ansökningsdagen. Om du skickar in en ansökan efter den 17 april blir du placerad som reserv och erbjuds endast plats ifall det finns platser kvar på utbildningen. Du ska endast skicka in EN ansökan. Den kan du sedan komplettera. Om du fyllt i fel/vill ändra så kontakta YHantagning@ju.se senast den 17 april.

 • Styrka behörighet: Bifoga dokument och handlingar i din ansökan, såsom gymnasiebetyg och arbetsgivar- eller tjänstgöringsintyg, för att styrka din behörighet till utbildningen. Läs på programsidan om behörighetskraven för just din utbildning. Om du inte har styrkt behörighet innan sista kompletteringsdagen stryks din ansökan.

 • Inte formellt behörig? Du kan begära kompetenskartläggning om du inte är formellt behörig. Då görs en individuell bedömning.

 • Urval av behöriga: Om det är fler sökande än det finns platser görs ett urval för att avgöra vilka som erbjuds plats. I de flesta fall är detta i form av ett prov, som du i så fall kallas till. Provet kan inte göra dig behörig. Läs mer under fliken Urval.

 • Antagningsbesked: Antagningsbesked skickas ut till sökande så snart antagningsprocessen är klar. Om du erbjuds en plats på utbildningen ska du svara om du vill ha din plats. Om du får en reservplats ska du svara om du vill stå kvar som reserv. Sista svarsdatum framgår i beskedet.

 • Reservantagning: Allt eftersom det blir platser tillgängliga på utbildningen erbjuds plats via e-post till de sökande som tackat JA till en reservplats. Om du blir erbjuden en plats som reserv ska du svara om du vill ha platsen. Sista svarsdatum framgår i beskedet.

 • Registrering och upprop: En vecka innan utbildningen startar öppnar registreringen, där du registrerar dig som studerande, skapar JU-konto och anmäler dig till första terminens kurser.

Du behöver styrka både Grundläggande behörighet och Särskild behörighet (i de utbildningar där sådan finns).

Innan du ansöker bör du ladda ner de meriter du vill åberopa – dessa handlingar ska bifogas direkt i ansökan. Du kan även komplettera din ansökan med handlingar fram till sista kompletteringsdagen, se fliken Viktiga datum. Vad du måste skicka in beror på vad som krävs för att bli behörig för respektive utbildning.


Det som kan behövas skickas in är:

 • Gymnasiebetyg
 • Betyg från övriga utbildningar
 • Arbetsgivarintyg
 • Certifikat

För att vara grundläggande behörig behöver något av detta uppfyllas:

 1. gymnasieexamen från gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 2. svensk eller utländsk utbildning som motsvarar en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning
 3. bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning
 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
 5. intyg om behörighet från folkhögskola
 6. tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid, samt godkända betyg i kurserna Svenska A, Engelska A och Matematik A.


Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska behöver du styrka de kunskaper i svenska som behövs.


OBS: Vi har endast begränsad tillgång till betygsdatabaser pga dataskyddslagen GDPR. Du måste alltså själv skicka in gymnasiebetyg med din ansökan. Vi bedömer ej skärmdumpar eller utdrag ur antagning.se.

Förutom Grundläggande behörighet krävs för de flesta utbildningar också Särskild behörighet. Detta är kunskaper som krävs för att kunna tillgodogöra dig just den aktuella Yh-utbildningen. Särskilda behörighetskrav tydliggörs av programsidan för utbildningen du vill söka. Det är allting som står efter "Grundläggande behörighet".

 

Särskild behörighet kan bestå av:

 • Specifika gymnasiekurser
 • Annan specifik utbildning
 • Relevant arbetslivserfarenhet (läs mer i fliken Arbetslivserfarenhet)
 • Certifikat

Om arbetslivserfarenhet krävs för Särskild behörighet ska du skicka in ett tjänstgöringsintyg/arbetsgivarintyg. Intyget ska innehålla följande:

 • datum när du påbörjade anställningen
 • datum när du slutade eller om du fortfarande är anställd
 • vad du är/var anställd som (befattning)
 • hur mycket du arbetar/arbetade i % eller antal timmar
 • datering och underskrift av arbetsgivare eller motsvarande


Som arbetslivserfarenhet räknas även arbete i eget företag, vård av barn under 10 år och totalförsvarsutbildning. Arbete i eget företag dokumenteras med intyg från företagsförening/revisor, vård av barn intygas med barnets personbevis.


OBS: Anställningsavtal/anställningskontrakt är inte giltiga som underlag för meritvärdering. Vi bedömer inte heller CV eller personliga brev.


Du kan komplettera med meriter direkt i din ansökan (se länk i mail du fick i samband med ansökan) eller till e-post YHantagning@ju.se

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven till utbildningen du sökt, kan vi på din begäran göra en individuell bedömning, en s k kompetenskartläggning, av dina samlade meriter. Dessa meriter kan vara sådant som närliggande utbildningar, arbetslivserfarenhet eller andra meriter som kan göra det möjligt för dig att genomgå utbildningen även om du inte har den formella behörigheten.

 

Kompetenskartläggningen kan gå till på olika sätt, men kan inkludera:

 • Granskning av de dokument du har bifogat
 • Intervju
 • Praktiskt prov
 • Referenstagning

 

Efter genomförd kompetenskartläggning fattas beslut och ett kompetensintyg utfärdas. Det är detta som ligger till grund för beslut om din behörighet till utbildningen. Detta kan inte överklagas.

 

Blanketten för att ansöka om kompetenskartläggning hittar du i din ansökan när du söker till en utbildning.

 

Sista datum för att inkomma med begäran om kompetenskartläggning framgår i fliken Viktiga datum.

En Yh-utbildning har ett begränsat antal platser. Om många söker samma utbildning görs därför ett urval med hjälp av ett särskilt prov.

För varje utbildning tas ett beslut efter sista ansökningsdagen om ett urval med särskilt prov behöver genomföras. Om det blir aktuellt med ett särskilt prov för någon av de utbildningar du sökt kommer du att få en kallelse samt mer information om provet. Kallelsen skickas till den e-postadress du angett i ansökan.

Om du inte får någon kallelse görs inget urval till den utbildningen.

Om du har sökt till flera utbildningar kan du i vissa fall behöva göra flera särskilda prov. YH vid JU använder till antagningen ht 2023 tre olika särskilda prov för urval:


1. 3D-artist Visual och 3d-artist Technical

2. Vårdadministratör

3. Övriga Yh-utbildningar

Planerade datum för urvalsprov
3D-artist Visual och Technical: Enligt kallelse
Vårdadministratör: Flera tillfällen enligt kallelse
Övriga Yh-utbildningar tillfälle 1: Enligt kallelse
Övriga Yh-utbildningar tillfälle 2: Enligt kallelse

Antagningsbesked skickas ut till alla som har sökt en utbildning. I antagningsbeskedet framgår det om du är antagen, reserv eller struken.

 • Antagen – du har fått en plats på utbildningen och ombeds tacka JA eller NEJ till din plats. Om du inte tackar JA innan sista svarsdag blir du struken.
 • Reserv – du har fått en reservplats till utbildningen och ombeds tacka JA eller NEJ till din reservplats. Om du inte tackar JA till din reservplats innan sista svarsdag blir du struken. Efter sista svarsdag påbörjas reservantagning, och du kan komma att bli erbjuden plats på utbildningen. Då får du ett nytt antagningsbesked, som du måste svara på för att erhålla en plats. Antagning av reserver pågår från sista svarsdag fram till en vecka efter utbildningsstart.
 • Struken – om du inte har kunnat styrka din behörighet på utbildningen blir du struken från urvalet och erbjuds ej utbildningsplats eller reservplats. Om det finns platser kvar på andra utbildningar kan du skicka in en sen ansökan till någon av dem.


OBS: Du måste svara på om du vill behålla din plats som antagen eller reserv. Om du inte svarar inom utsatt tid kommer du förlora din plats.


Antagningsbesked skickas så snart Ledningsgruppen för utbildningen har kunnat besluta om antagning. Det innebär att datum för när besked skickas ut varierar. Om du har sökt i tid kommer du få ett antagningsbesked senast det datum som framgår i fliken Viktiga datum.


Vi har möjlighet att ta in sökande så länge det finns platser kvar på utbildningen, fastän sista ansökningsdagen har passerat. Om du ansöker efter sista ansökningsdagen den 17 april är du en sen sökande.


En sen sökande blir automatiskt först reserv på utbildningen, och erbjuds bara plats ifall det finns lediga platser kvar. Sena sökanden rangordnas utifrån när ansökan kom in och plats på utbildningarna erbjuds behöriga sena sökande utifrån "först till kvarn-principen". Om du är sen sökande skriver du alltså inget urvalsprov.

När du skickar in en ansökan förbinder du dig vid följande villkor:

 • Jönköping University får behandla de personuppgifter du lämnar in utifrån de ändamål de lämnas in, alltså för att bedöma behörighet till utbildningen. Detta görs i enlighet med Dataskyddsförordningen. Jönköping University samt samarbetande utbildningsanordnare får kontakta dig med anledning av din ansökan.
 • Jönköping University tar inte ansvar för om de kontaktuppgifter du har lämnat är felaktiga. Om information eller besked inte kommer dig tillhanda till följd av felaktiga kontaktuppgifter har du inte rätt att hävda uppskov eller annan särskild behandling.
 • Du försäkrar att de uppgifter du lämnar vid ansökningstillfället är riktiga och att det underlag du lämnar in är med verkligheten överrensstämmande. Du accepterar att du kan komma att bli av med din plats på utbildningen om din ansökan innehåller oriktiga uppgifter eller underlag, även i efterhand. Förfalskade dokument eller osanna uppgifter kan leda till polisanmälan.

Kontaktuppgifter Antagning

E-post: YHantagning@ju.se

 • Andreas Backlund: 036 – 10 14 70