Översikt

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i att bereda och förbereda för gnistbearbetning i konventionella och styrda verktygsmaskiner på ett säkert sätt. Kursen syftar även till att ge kunskaper om efterbearbetning, felsökning samt optimering och underhåll för gnistbearbetning.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med två -tre dagars träff på Campus Värnamo vecka 10 samt ev. vecka 14. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatoriska träffar


Kursinfo

Kursperiod: 2023.03.06 - 2023.04.23

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge kunskaper om och färdigheter i att bereda och förbereda för gnistbearbetning i konventionella och styrda verktygsmaskiner på ett säkert sätt. Kursen syftar även till att ge kunskaper om efterbearbetning, felsökning samt optimering och underhåll för gnistbearbetning.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med tre dagars obligatorisk träff på Campus Värnamo vecka 50 onsdag-fredag. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + 3 dagar obligatorisk träff


Kursinfo

Kursperiod: 2022.12.12 - 2023.01.15

Länk till kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

När du läser kursen MASKINSÄKERHET- Process- och automationsingenjör får du specialistkompetens som efterfrågas av branschen.

Utbildningens upplägg gör att du kan kombinera studierna med arbete och ger en fantastisk möjlighet för företag som vill kompetensutveckla sina medarbetare.

Kontakta oss för mer information


Upplägg

Under utbildningsveckorna deltar du i undervisning på plats i något av våra lärcentra ca 6 lektioner per vecka. Övrig tid genomförs utbildningen genom enskilt arbete och praktisk tillämpning av uppgifter på din arbetsplats. Studieupplägget ger goda möjlighet att tillämpa ny kunskap direkt på arbetsplatsen.


Kursinfo

Kursstart v. 40 2022

Länk till Kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursen ingår i YH-programmet Process- och automationsingenjör Öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om vanligt förekommande metalliska material inom verktygstillverkning och reparation samt inom industriproduktion och dess produkter. Kursen syftar även till att ge den studerande färdigheter att välja verktygsmaterial utifrån ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med två -tre dagars obligatorisk träff vecka 7. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatorisk träff


Kursinfo

Kursperiod: 2023.01.16 - 2023.03.05

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge färdigheter i att analysera produktionsmetoder och verktygsval för givna polymera material och produkter.

Kursen syftar också till att ge kunskaper om vanligt förekommande polymera material inom industriproduktion med koppling till verktygstillverkning och reparation samt kvalitet och hållbarhet.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med träff vecka 44. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatorisk träff


Kursinfo

Kursperiod: 2023.10.16 - 2023.12.03

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i ritningsläsning, mätteknik och toleranser för att kunna använda, tolka och bedöma olika typer av ritningsunderlag. Kursen syftar också till att ge kunskaper om relevanta beräkningar med avseende på verktygstillverkning samt färdigheter i manuell mätning av verktygsdelar. Efter kursen ska den studerande ha kunskaper om kvalitet och kvalitetsarbete för yrkesrollen.

Kontakta oss för mer information


Upplägg

Distans med tre dagars obligatorisk träff på Campus Värnamo vecka 46 onsdag-fredag. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + 3 dagar obligatorisk träff


Kursinfo

Kursperiod: 2022.11.07 - 2022.12.11

Länk till kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

När du läser kursen TRÄINDUSTRIELL PRODUKTIONSTEKNIK 4 - Automation & digitalisering får du specialistkompetens som efterfrågas av branschen. Utbildningens upplägg gör att du kan kombinera studierna med arbete och ger en fantastisk möjlighet för företag som vill kompetensutveckla sina medarbetare.

Kontakta oss för mer information


Upplägg

Nässjö/Tibro

Under utbildningsveckorna deltar du i undervisning på plats i något av våra lärcentra ca 6 lektioner per vecka. Övrig tid genomförs utbildningen genom enskilt arbete och praktisk tillämpning av uppgifter på din arbetsplats. Studieupplägget ger goda möjlighet att tillämpa ny kunskap direkt på arbetsplatsen.


Kursinfo

Kurstart v. 40 2022

Länk till kursplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursen ingår i YH-programmet PRODUKTIONSTEKNIK - TRÄ, MÖBLER OCH INREDNING. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge

grundläggande färdigheter i att utföra de vanligast förekommande momenten för verktygsunderhåll. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna välja rätt metod och material för underhåll, inklusive svetsning, samt utföra momenten på ett säkert sätt med avseende på kvalitet, hälsa och miljö.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med träff vecka 38. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatorisk träff


Kursinfo

Kursperiod: 2023.08.28 - 2023.08.15

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge färdigheter i CAM-beredning och CNC-bearbetning samt kunskaper i överföring av filer mellan 3DCAD- och CAM-system. Kursen syftar också till att förstå hur man planerar och bereder olika verktygsdetaljer på ett hållbart och kvalitativt sätt utifrån givna ritningsunderlag och kravspecifikationer för att uppnå lönsamhet.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med två -tre dagars träff på Campus Värnamo vecka 18 samt vecka 22. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatoriska träffar


Kursinfo

Kursperiod: 2023.04.24 - 2023.06.04

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge färdigheter i 3D-modellering för 3D-printning/additiv tillverkning av verktygsdelar. Kursen syftar även till att ge kunskaper om vanligt förekommande tekniker, processer och säkerhet inom 3D-printning/additiv tillverkning samt kunskaper att göra en jämförelse med andra tillverkningsmetoder.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med träff vecka 22. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatorisk träff


Kursinfo

Kursperiod: 2024.04.22- 2024.06.02

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge färdigheter i kontroll och underhåll av verktyg utifrån gällande regler och föreskrifter. Kursen syftar också till att ge färdigheter i att analysera och skapa underlag för verktygstillverkning för effektiv produktion med hänsyn till hälsa, miljö, säkerhet och kvalitetssäkring.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med träff vecka 7 och vecka 14. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatoriska träffar


Kursinfo

Kursperiod: 2024.01.15 - 2024.04.21

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översikt

Kursen syftar till att ge färdigheter i solidmodellering samt sammanställningar för verktygskonstruktion. Kursen syftar också till att ge den studerande specialiserade kunskaper om verktygskonstruktionsprocessen samt kopplingen mellan verktygskonstruktion och en kvalitetssäkrad och hållbar produktion.

Kontakta oss för mer information 


Upplägg

Distans med träff vecka 49 och vecka 2 2024. Övrig undervisning delges/sker via lärplattformen.

1 timme i veckan + obligatoriska träffar


Kursinfo

Kursperiod: 2023.12.04 - 2024.01.14

Länk till kursplan

Kursen ingår i YH-programmet Verktygsteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss