Kurser med ledig plats

Nu har du möjligheten att delta i kurs på tom plats för en del av våra Yh-utbildningar som har lediga platser. Det är en fin möjlighet för dig eller dina medarbetare att ta del av kompetens som efterfrågas av branschen.

Bearbetning 2

Ges på plats

Elmaskiner - Drivsystem

Ges på plats

Maskinhydraulik 1

Ges på plats

Reglerteknik 2

Ges på plats

Robotteknik 3

Ges på plats

Övriga utbildningar för yrkesverksamma

Tekniska Högskolan har också ett antal högskolekurser för yrkesverksamma.