JU Solar Team

JU Solar Team är ett projekt som drivs som en kurs på JTH där studenter från olika fakulteter tillsammans designar, tillverka och utvecklar en soldriven bil. Målet med projektet är att konstruera en soldriven bil och tävla i Bridgestone World Solar Challenge 2023. Den stora utmaningen är att ta sig från den norra sidan av Australien till den södra enbart med hjälp av solen som energikälla. Läs gärna mer om vad projektet handlar om på vår hemsida (https://ju.se/solarteam/sv/om-oss.html).

Vi söker just nu studenter till team 23 där introkursen startar igång till våren 2021. Resterande delen av projektet är uppdelat i tre delar där varje kurs går under loppet av en termin. Teamet innefattar roller inom mekanik, aerodynamik, el, marknadsföring, externa relationer och logistik, där ditt intresse för ett ämne är det som styr vilken roll du kommer att ha. För mer information besök https://ju.se/solarteam/sv/om-oss/bli-en-del-av-teamet.html.

Om det är så att du ska ha NFK eller skriva examensarbete finns även denna möjlighet. Kontakta oss här https://ju.se/solarteam/sv/kontakt.html så kan vi prata vidare om hur vi på bästa sätt kan involvera dig i vårt arbete och på vilket sätt.

Tveka inte på att ta kontakt med oss på info.solarteam@ju.se, våra sociala kanaler, på vår hemsida (https://ju.se/solarteam/sv/kontakt.html) eller komma förbi rum 1215 på JTH om du har några frågor eller funderingar gällande det vi gör.

Vi ser fram emot att träffas på Karriärum!

2021-10-28