Verksamheten inom Produktionsutveckling arbetar för att skapa kunskap kring utveckling av framtidens produktionssystem. Fokus ligger på hela kedjan från produktionsstrategi till implementering av produktionssystem och dess produktionstekniska lösningar. Avgörande kunskaper för att hantera den industriella kravbilden inkluderar produktionsberedning, förändringsförmåga, rekonfigurerbarhet, automation, samt förmåga att nyttja den ökade mängden tillgänglig digital information.