Produkt- och produktionsutveckling

Forskningen inom Produkt- och produktionsutveckling (PPU) avser metodik och teknik för utveckling och tillverkning av industriprodukter.

Forskningen innefattar såväl syntes- som analysmetoder för att utveckla, implementera och förbättra produkter och produktionssystem.

Kontakt

Fredrik Elgh

Konstruktion och produktutveckling

Kristina Säfsten

Produktionsutveckling

Lars Eriksson

Industridesign

Grupper

Forskningen inom produkt- och produktionsutveckling är organiserad i tre samverkande  grupper.

Avdelningen för produktutveckling, produktion och design

Nedan visas alla referee-granskade artiklar från 2015.

Laddar
156 Publikationer

Artikel (refereegranskat)