Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk.

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub.

Tidskriftsartikel

Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle

Tidskriftsartikel

Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle

TidskriftsartikelPeer Review

Why study literature in English? A syllabus review of Swedish primary teacher education

Tidskriftsartikel

Hästboken : En älskad men bortglömd genre

TidskriftsartikelPeer Review

On the interactional challenges of revealing summative assessments : Collaborative scoring talk among teachers and students in Swedish national tests

TidskriftsartikelPeer Review

Rikta blicken mot texten

TidskriftsartikelPeer Review

“From the Lightest Light to the Darkest Dark” : Re-Presenting Ronia, The Robber’s Daughter in the Third-Grade Classroom

TidskriftsartikelPeer Review

Från finrummet till vardagsrummet : Transmedialt berättande som litteraturdidaktisk underhållning

Tidskriftsartikel

Poesins utökade lyssnande och dess möjligheter

TidskriftsartikelPeer Review

Svenskämnet och demokratiuppdraget : Lärares syn på litteraturundervisning som demokratiarbete

Länk till sökning i SwePub

BokkapitelPeer Review

Litteraturen som mätbarhetens motvikt

Doktorsavhandling

Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

Bokkapitel

Svenska som mål och hinder : enspråkiga normer i flerspråkiga undervisningspraktiker

Bokkapitel

Litteraturundervisning i mätbarhetens tidevarv

BokkapitelPeer Review

Easy readers in Swedish classrooms – textbooks or literature?

Samlingsverk (redaktör)Peer Review

Utbildning & Lärande 2021:2 : Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle

Doktorsavhandling

Fiktion genom två medier : En studie om gymnasieelevers menings-skapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film

Licenciatavhandling

Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

BokkapitelPeer Review

Skönlitteratur som inbjudan, eller vad vill skönlitteratur oss?

Samlingsverk (redaktör)

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur

Länk till sökning i SwePub

Konferensbidrag

Interpretative reading of fiction : A joint teacher-researcher study

KonferensbidragPeer Review

Text Universe : Literature Teaching and Learning in Transformation

Konferensbidrag

Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept

KonferensbidragPeer Review

Litteratur som demokrati? : En analys av 2011 års svenskämne för gymnasiet

KonferensbidragPeer Review

Seriekonst som utmanande litteratur och fönster mot världen : Transkulturella och multimodala (fler)språkande praktiker i importerade franskspråkiga bande-dessinées i Sverige 1950-2020

KonferensbidragPeer Review

Att mötas i tolkning av text : presentation från ett litteraturdidaktiskt projekt i gymnasieskolans båda svenskämnen

Konferensbidrag

Adding missing parts : Re-presenting the classic Anne of Green Gables

KonferensbidragPeer Review

”Genom kontrasterna ser vi” : identitetsskapande och kontrastivt lärande med hjälp av Ronja Rövardotter

KonferensbidragPeer Review

Literary re-presentations as acts of critical social responsibility

KonferensbidragPeer Review

Politicizing Anne : Literary Adaptations and Girls’ Literature

Länk till sökning i SwePub