Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk.

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub.

Tidskriftsartikel

Barnböckerna gör teorierna begripliga

TidskriftsartikelPeer Review

”… förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnads- havare och elever i skolår F–3

TidskriftsartikelPeer Review

Litteraturdidaktik på empirisk grund : Didaktisk diskussion med utgångspunkt i 413 mellanstadie-elevers läsarreaktioner på Katarina Taikons roman Katitzi

TidskriftsartikelPeer Review

”Sen dess slutade godisar växa där” : tolkande läsning inom modersmålsämnet

TidskriftsartikelPeer Review

”Sen dess slutade godisar växa där” : Tolkande läsning inom modersmålsäm­net

TidskriftsartikelPeer Review

En väv av förståelse : Mellanstadieelevers utsagor om sin fiktionsläsning

TidskriftsartikelPeer Review

Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1 : ”Jag tycker att molnbullen smakar delikat”

TidskriftsartikelPeer Review

Den kroppsliga läsningen : Fenomenologi och litteraturdidaktik

Tidskriftsartikel

Gästredaktionell kommentar

TidskriftsartikelPeer Review

”Lager på lager” – att möjliggöra och synliggöra kommunikativa, kreativa och narrativa kompetenser

Länk till sökning i SwePub

Bokkapitel

Hjältar och drakar i konsten och historien

Rapport

Läsfrämjande undervisning i gymnasieskolan : ett utvecklingsprojekt i samverkan mellan Högskolan Väst och Kunskapsförbundet Väst vårterminen 2022

Samlingsverk (redaktör)

Ekokritiska metoder

Licenciatavhandling

Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons

BokkapitelPeer Review

Aristoteles, Nussbaum och de 426 högstadieeleverna : Empiriska perspektiv på teorier om fiktionsläsningens demokratiska potential i en globaliserad värld

BokkapitelPeer Review

Litteraturhistorieundervisningens möjligheter och utmaningar i en globaliserad värld

Bokkapitel

Att använda estetiska uttycksmedel för att utveckla elevers lyrikläsning - några reflektioner om bild och film som stöd för elevers meningsskapande.

BokkapitelPeer Review

Bringing Beyond into the L2 Classroom : On Video Ethnography and the 'Wild' In-class Use of Smartphones

Bok

Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

BokkapitelPeer Review

Litteraturen som mätbarhetens motvikt

Länk till sökning i SwePub

KonferensbidragPeer Review

En kommande bildning : Svenskämnet efter ämnesbetygsreformen

KonferensbidragPeer Review

Attitudes to Literature Education Research

Konferensbidrag

Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet

KonferensbidragPeer Review

r

KonferensbidragPeer Review

Gränsöverskridande litteraturundervisning i en global tid

KonferensbidragPeer Review

Dagen då Halliday mötte Nussbaum

KonferensbidragPeer Review

Re-Creating (Hi)Stories : Re-Presentation and Critical Social Responsibility

Konferensbidrag

Höra efter : Utbildningsfilosofiska perspektiv på litteraturläsning

KonferensbidragPeer Review

”Jag hade velat att det skulle hända nånting!” – ett lärararbetslag om tio minuters läsning varje lektion

Konferensbidrag

Vad händer nu då? – Att nyttiggöra litteraturdidaktisk forskning i och utanför gymnasieskolan

Länk till sökning i SwePub