Litteraturdidaktiskt nätverk

Konferenser

LDN2019: Litteraturdidaktiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster: Litteraturstudiers samhällsrelevans 7-8 november, Högskolan Dalarna, CFP
Mer information här. PDF

Följ oss på Facebook
LDN Litteraturdidaktiskt nätverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik. LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.

Samarbetet över språkgränserna bidrar till att se bredden i hur skönlitteraturen används i allt från litteraturvetenskaplig analys och narrativ kompetens till språkutvecklande arbete. Via nätverkets webbsida och Facebookgrupp sprids information om kommande konferenser och publikationer.

Styrgruppen

Katherina Dodou är lektor i engelska och är verksam vid Högskolan Dalarna. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högre utbildning. Kontakt: kdo@du.se

Ingela Johansson är lektor i spanska och är verksam vid Lunds universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i spanska. Kontakt: ingela.johansson@rom.lu.se

Angela Marx Åberg är lektor i tyska med didaktisk inriktning och är verksam vid Linnéuniversitetet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot tyska och svenska som andraspråk samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: angela.marx-aberg@lnu.se

Ann-Sofie Persson är docent i språk och kultur (franska med litteraturvetenskaplig inriktning) och är verksam vid Linköpings universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i franska och svenska som andraspråk. Kontakt: ann-sofie.persson@liu.se

Anette Svensson är docent i litteraturdidaktik och lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och är verksam vid Jönköping University. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot multimodala texter samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: anette.svensson@ju.se

Eva Söderberg är lektor i svenska med didaktisk inriktning och är verksam vid Stockholms universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot f-6 samt högstadiet. Kontakt: eva.soderberg@isd.su.se

Anders Öhman är professor i litteraturvetenskap och litteraturdidaktik och är verksam vid Umeå universitet. Kontakt: anders.ohman@umu.se

Sidan uppdaterad 2019-03-25

Sidan uppdaterad 2018-03-08
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information