Litteraturdidaktiskt nätverk (LDN) är till för forskare och lärare från landets lärosäten och har som syfte att synliggöra och stärka litteraturdidaktik i skola, akademi och samhälle beträffande såväl forskning som praktik.

Bokhylla full med kurslitteratur

Konferenser

LDN2023 anordnas av Linnéuniversitetet 18-20 oktober 2023. Här hittar du mer information om konferensen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LDN samlar lärare och forskare inom litteraturvetenskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska och moderna språk kring frågor som rör skönlitteratur och undervisning i skola och högskola.

Samarbetet över språkgränserna bidrar till att se bredden i hur skönlitteraturen används i allt från litteraturvetenskaplig analys och narrativ kompetens till språkutvecklande arbete. Via nätverkets webbsida och Facebookgrupp sprids information om kommande konferenser och publikationer.

Styrgruppen

Katherina Dodou är docent i engelsk litteratur med litteraturdidaktisk inriktning och är verksam vid Högskolan Dalarna. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot ämnet engelska och högre utbildning. Kontakt: kdo@du.se

Ingela Johansson är lektor i spanska och är verksam vid Lunds universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i spanska. Kontakt: ingela.johansson@rom.lu.se

Maritha Johansson är docent i pedagogiskt arbete med inriktning mot litteraturdidaktik och verksam vid Linköpings universitet. Hennes forskning är inriktad mot litteraturundervisning på olika nivåer i utbildningssystemet. Kontakt: maritha.johansson@liu.se

Angela Marx Åberg är lektor i tyska med didaktisk inriktning och är verksam vid Linnéuniversitetet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot tyska och svenska som andraspråk samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: angela.marx-aberg@lnu.se

Ann-Sofie Persson är docent i språk och kultur (franska med litteraturvetenskaplig inriktning) och är verksam vid Linköpings universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot högskoleundervisning i franska och svenska som andraspråk. Kontakt: ann-sofie.persson@liu.se

Anette Svensson är docent i litteraturdidaktik och lektor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning och är verksam vid Malmö universitet. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot multimodala texter samt litteraturdidaktik i gymnasie- och grundskoleundervisning. Kontakt: anette.svensson@mau.se

Eva Söderberg är lektor i svenska och är verksam vid Högskolan Dalarna. Hennes litteraturdidaktiska forskning är inriktad mot F-6 samt högstadiet. Kontakt: sev@du.se