Forskningsaktiva är varmt välkomna till våra öppna seminarieaktiviteter. Inom SIHW finns såväl ämnesspecifika seminarium som seminarium gällande forskningsmetodik.

Seminarier 2024