För att möjliggöra tvärvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten, skapa en god grund för nya forskningsprojekt samt vidareutveckla och fördjupa kunskap och kompetens bland våra forskare och lärare är en stor del av forskningen inom SIHW organiserad i teman.

  • Våld i nära relationer
  • GeroNet