SAIN - SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk


Följ oss på sociala medier!

Follow us on social media!

Ett nätverk för forskning om åldrande

Forskarnätverkets främsta syfte är att skapa en bas för långsiktig och framstående svensk forskning om äldre och åldrande genom ämnesöverskridande samarbeten mellan svenska lärosäten. Mer specifikt kommer detta att ske genom gemensamma projekt och forskningsansökningar. Då det är viktigt med fortsatt stöd och stimulans efter avslutad forskarutbildning kommer nätverket även att stödja färdigheter för en stark professionell karriärutveckling och bidra med kollegialt stöd från andra juniora forskare med input från internationellt erkända seniora forskare som representerar olika forskningsinriktningar.

Nätverket riktar sig till alla nuvarande och framtida alumner från den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). SWEAH startade 2014 och är ett samarbete mellan 13 lärosäten i Sverige: Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska universitet och Högskolan Kristianstad. Sedan 2014 har totalt 121 doktorander varit anslutna till SWEAH, varav 61 hittills disputerat (alumner). Anslutna doktorander och alumner representerar en mängd discipliner såsom medicin och hälsovetenskap, samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik och arkitektur. Genom nätverket kommer vi att ta till vara erfarenheter och kunskaper från att ha varit SWEAH-anslutna doktorander för att främja ett hållbart nätverk för framtidens forskare inom området. SAIN kommer att fungera fristående från SWEAH men med en koppling som innebär kontinuerligt stöd och ger samordningsvinster.

Organisation och ledning

SAIN samordnas av en styrgrupp: Koordinator för SAIN och styrgruppens sammankallande Charlotta Nilsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor vid Institutet för gerontologi (IFG), Högskolan i Jönköping, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och anknuten forskare till Aging Research Center, Karolinska Institutet. Malin Ericsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., postdoktor vid Aging Research Center och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Caroline Hasselgren Bune Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., forskare vid Centrum för åldrande och hälsa (AGECAP) och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, samt Robin Jonsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., postdoktor och lektor vid instutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Nätverket kommer att ha ett rådgivande organ, en referensgrupp, bestående av internationellt framstående seniora forskare inom området. SAIN:s referensgrupp: Professor Merril Silverstein Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Syracuse University, USA; Professor Susanne Iwarsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Lunds universitet, koordinator för SWEAH; Professor Liat Ayalon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Bar-Ilan University, Israel; Professor Deborah Finkel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Jönköping University, Indiana University Southeast och University of Southern California, USA; Professor emeritus Boo Johansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Göteborgs universitet; Professor Nancy Pedersen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Karolinska Institutet; Docent Martin Hyde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Swansea University, Storbritannien; och Docent Lena Dahlberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet.

Finansieras av Familjen Kamprads stiftelse 2023-2025 och SWEAH.

Senaste nytt

2024-04-25: Samverkansträff i Göteborg Pdf, 166.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2024-04-10: Medlemsmöte

2024-02-20: SAIN webinar med Dr. Susanne Gustafsson, Jönköping University och Göteborgs universitet. Titel: HEAT: Interdisciplinary research on urban planning for an aging population in a warmer climate.

2024-02-01: Medlemsmöte

2024-01-18 till 2024-01-19: Styrgruppen sammanträder i Karlstad och planerar för 2024

2023-11-28: SAIN webinar med Professor Martin Hyde, University of Leicester, UK. Titel: What are editors looking for? Insights into publishing in gerontology journals.

2023-10-23: SAIN projekt finansierat av Forte och VR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2023-08-23: Medlemsmöte

2023-05-10: Alumnträff och skrivarverkstad i Jönköping Pdf, 196.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2023-03-17: Medlemsmöte

2022-12-14: Styrgruppen sammanträder på Marholmen, Norrtälje, och planerar för 2023 Pdf, 205.5 kB.

2022-11-04: Äldre i centrum - Rejäl startpeng för forskarnätverket SAIN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-11-02: Familjen Kamprads stiftelse stöttar nytt nätverk med 2.5 miljoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-11-02: Grattis till alumnnätverket SAIN som får finansiering 2023-2025 - Nyhet SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-09-28: Läs om vårt nya forskarnätverk i senaste numret av Äldre i Centrum! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-08-25: De skapade sitt egna forskarnätverk - Nyhet Äldre i Centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-08-24: Nytt alumnnätverk har sett dagens ljus - Nyhet SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2022-08-20: Nätverket har sitt första möte, Lund 18-19 augusti. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och SWEAH Pdf, 109 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Charlotta Nilsen, Jönköping University

e-post: charlotta.nilsen@ju.se

Malin Ericsson, Karolinska Institutet

e-post: malin.ericsson@ki.se

Caroline Hasselgren Bune, Göteborgs universitet

E-post: caroline.hasselgren@gu.se

Robin Jonsson, Göteborgs universitet

E-post: robin.jonsson@gu.se

2022-11-03