SAIN

SWEAH Alumni Interdisciplinära Nätverk

Ett nätverk för forskning om åldrande

Forskarnätverkets främsta syfte är att skapa en bas för långsiktig och framstående svensk forskning om äldre och åldrande genom ämnesöverskridande samarbeten mellan svenska lärosäten. Mer specifikt kommer detta att ske genom gemensamma projekt och forskningsansökningar. Då det är viktigt med fortsatt stöd och stimulans efter avslutad forskarutbildning kommer nätverket även att stödja färdigheter för en stark professionell karriärutveckling och bidra med kollegialt stöd från andra juniora forskare med input från internationellt erkända seniora forskare som representerar olika forskningsinriktningar.

Nätverket riktar sig till alla nuvarande och framtida alumner från den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). SWEAH startade 2014 och är ett samarbete mellan 13 lärosäten i Sverige: Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Högskolan Dalarna, Karolinska Institutet, Mittuniversitetet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Blekinge tekniska universitet och Högskolan Kristianstad. Sedan 2014 har totalt 121 doktorander varit anslutna till SWEAH, varav 61 hittills disputerat (alumner). Anslutna doktorander och alumner representerar en mängd discipliner såsom medicin och hälsovetenskap, samhälls- och beteendevetenskap, humaniora, juridik, demografi, teknik och arkitektur. Genom nätverket kommer vi att ta till vara erfarenheter och kunskaper från att ha varit SWEAH-anslutna doktorander för att främja ett hållbart nätverk för framtidens forskare inom området. SAIN kommer att fungera fristående från SWEAH men med en koppling som innebär kontinuerligt stöd och ger samordningsvinster.

Organisation och ledning

SAIN samordnas av en styrgrupp: Koordinator för SAIN och styrgruppens sammankallande Charlotta Nilsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor vid Institutet för gerontologi (IFG), Högskolan i Jönköping, forskare vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och anknuten forskare till Aging Research Center, Karolinska Institutet. Malin Ericsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., postdoktor vid Aging Research Center och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Catharina Melander Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., lektor vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet och Caroline Hasselgren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., forskare vid Centrum för åldrande och hälsa (AGECAP) och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Nätverket kommer att ha ett rådgivande organ, en referensgrupp, bestående av internationellt framstående seniora forskare inom området. SAIN:s referensgrupp: Professor Merril Silverstein Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Syracuse University, USA; Professor Susanne Iwarsson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Lunds universitet, koordinator för SWEAH; Professor Liat Ayalon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Bar-Ilan University, Israel; Professor Deborah Finkel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Jönköping University, Indiana University Southeast och University of Southern California, USA; Professor emeritus Boo Johansson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Göteborgs universitet; Professor Nancy Pedersen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Karolinska Institutet; Docent Martin Hyde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Swansea University, Storbritannien; och Docent Lena Dahlberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vid Högskolan Dalarna och Karolinska Institutet.

Finansieras av Familjen Kamprads stiftelse 2023-2025.

Senaste nytt

Följ oss på sociala medier!

Kontakt

Charlotta Nilsen, Jönköping University

e-post: charlotta.nilsen@ju.se
Telenr: 036-550 2892

Malin Ericsson, Karolinska Institutet

e-post: malin.ericsson@ki.se
Telenr: 070-947 31 47

Caroline Hasselgren, Göteborgs universitet

E-post: caroline.hasselgren@gu.se
Telenr: 073-407 69 95

Catharina Melander, Luleå tekniska universitet

E-post: catharina.melander@ltu.se
Telenr: 0920-493469

2022-11-03