Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk.

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub.

Tidskriftsartikel

Skoldebattens retrotopi : Läskrisen som katastrofscenario

TidskriftsartikelPeer Review

World Literature and Transformative Learning: Reading and Teaching Season of Migration to the North in Swedish Upper Secondary School

TidskriftsartikelPeer Review

Agonism in a Classroom Discussion on Strindberg's Miss Julie

TidskriftsartikelPeer Review

Årskurs 9 högläser skönlitteratur – elevperspektiv på läsning och litteraturundervisning

Tidskriftsartikel

Grønne tanker i en konservativ tid

TidskriftsartikelPeer Review

Ekolitteracitet, interdependens och läsning av De tar allt ifrån mig

TidskriftsartikelPeer Review

Dialogue and defamiliarization : The conceptual framing of an intervention for challenging readers and improving the quality of literature discussions

Tidskriftsartikel

Barnböckerna gör teorierna begripliga

TidskriftsartikelPeer Review

”… förut kunde jag inte läsa så himla bra”: ett litteraturdidaktiskt projekt med vårdnads- havare och elever i skolår F–3

TidskriftsartikelPeer Review

Litteraturdidaktik på empirisk grund : Didaktisk diskussion med utgångspunkt i 413 mellanstadie-elevers läsarreaktioner på Katarina Taikons roman Katitzi

Länk till sökning i SwePub

Bokkapitel

Höra efter : Utbildningsfilosofiska perspektiv på uppmärksamhet och läsning

Samlingsverk (redaktör)

Rum för läsning: att arbeta med litteratur i förskolan

Bokkapitel

Litteraturdidaktiska gränser : stat, subjekt, estetik

Rapport

Litteraturens roll i högre språkundervisning

Bok

Bäst är det mänskliga : Samtal kring skönlitteratur med barn och ungdomar

Bok

Litteraturdidaktik och känslor : LDN 2021 Konferensvolym

Läsandets historia : en odyssé

Bokkapitel

Äldre texter i det moderna klassrummet : om bilder som möjliggörare i litteraturundervisningen

Bokkapitel

”Vi snakker bare litt om porno” : Multimodal och platsorienterad analys av rumsligt gestaltade affekter i Sesam Sesam av Gro Dahle och Kaia Dahle Nyhus

Bokkapitel

Hjältar och drakar i konsten och historien

Länk till sökning i SwePub

Konferensbidrag

Barndeckaren och demokratin : Rum och rörlighet i Christina Wahldéns deckarserie Falafelflickorna (2018), Tack för allt (2019) och I god tro (2020)

KonferensbidragPeer Review

Vems är framtiden? Framtidsskildringars möjligheter i utbildning för klimaträttvisa

Konferensbidrag

Litterär port/al : Resonans, negativitet, störning

KonferensbidragPeer Review

Dator-genererade berättelser. En didaktisk utmaning

KonferensbidragPeer Review

YouTube-videon som lärresurs : en ny literacypraktik i elevers skolarbete

KonferensbidragPeer Review

Litteraturdidaktik i samtiden – För framtiden

KonferensbidragPeer Review

En kommande bildning : Svenskämnet efter ämnesbetygsreformen

KonferensbidragPeer Review

Transformativt lärande genom världslitteratur : att läsa Utvandringens tid på gymnasiet

KonferensbidragPeer Review

Attitudes to Literature Education Research

Konferensbidrag

Svensklärares tankar om engagemang vid fiktionsläsning på högstadiet

Länk till sökning i SwePub