Publikationer

Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk.

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub.

TidskriftsartikelPeer Review

On the interactional challenges of revealing summative assessments : Collaborative scoring talk among teachers and students in Swedish national tests

Tidskriftsartikel

Poesins utökade lyssnande och dess möjligheter

TidskriftsartikelPeer Review

The Value of Studying Literature : A Review of the English Higher Education Curriculum in Sweden

TidskriftsartikelPeer Review

What Are Literary Studies For? : A Review of English Teacher Education in Sweden

TidskriftsartikelPeer Review

Kontextualisera, spegla, vidga och estetisera: Gymnasielärares litteraturdidaktiska infallsvinklar till Pajtim Statovcis roman Min katt Jugoslavien

TidskriftsartikelPeer Review

Worlds of many languages. Transformations in fictional text universes

TidskriftsartikelPeer Review

Social Excursions During the In-between Spaces of Lessons. : Students’ Smartphone Use in the Upper Secondary School Classroom

TidskriftsartikelPeer Review

Effects of Rater Training on the Assessment of L2 English Oral Proficiency

Tidskriftsartikel

Extramural English research : Definition, findings, and implications

Tidskriftsartikel

Lyrikläsning som didaktisk praktik

Länk till sökning i SwePub

Bokkapitel

Svenska som mål och hinder : enspråkiga normer i flerspråkiga undervisningspraktiker

Doktorsavhandling

Fiktion genom två medier : En studie om gymnasieelevers menings-skapande utifrån Hjalmar Söderbergs novell ”Pälsen” och dess adaption till film

Licenciatavhandling

Låt romanen komma in – Transformativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning

BokkapitelPeer Review

Skönlitteratur som inbjudan, eller vad vill skönlitteratur oss?

Samlingsverk (redaktör)

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman i barn- och ungdomslitteratur

BokkapitelPeer Review

Litteraturstudiers plats i det akademiska engelskämnet

BokkapitelPeer Review

Introduktion : Gränsöverskridande litteraturstudier

BokkapitelPeer Review

Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?

Samlingsverk (redaktör)Peer Review

Litteraturdidaktik : Språkämnen i samverkan

Bok

Didaktiska perspektiv på hållbarhetsteman in barn- och ungdomslitteratur

Länk till sökning i SwePub

Konferensbidrag

Fiktionsläsning för social förståelse och breddade perspektiv : Utveckling av ett undervisningskoncept

KonferensbidragPeer Review

Seriekonst som utmanande litteratur och fönster mot världen : Transkulturella och multimodala (fler)språkande praktiker i importerade franskspråkiga bande-dessinées i Sverige 1950-2020

KonferensbidragPeer Review

Att mötas i tolkning av text : presentation från ett litteraturdidaktiskt projekt i gymnasieskolans båda svenskämnen

Konferensbidrag

Adding missing parts : Re-presenting the classic Anne of Green Gables

KonferensbidragPeer Review

”Genom kontrasterna ser vi” : identitetsskapande och kontrastivt lärande med hjälp av Ronja Rövardotter

KonferensbidragPeer Review

Literary re-presentations as acts of critical social responsibility

KonferensbidragPeer Review

Politicizing Anne : Literary Adaptations and Girls’ Literature

KonferensbidragPeer Review

Budskap bortom raderna : Design-baserad forskning om undervisning för tolkande läsning

KonferensbidragPeer Review

Shared reading, singing and eating - and no sharing at all

KonferensbidragPeer Review

Litteraturdidaktiken omkring oss

Länk till sökning i SwePub

Sidan uppdaterad