Publikationer

Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk.

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub.

Tidskriftsartikel

Lyrikläsning som didaktisk praktik

TidskriftsartikelPeer Review

The Value of Studying Literature : A Review of the English Higher Education Curriculum in Sweden

TidskriftsartikelPeer Review

Att förstå begrepp eller förstå med begrepp [Understanding concepts or understanding through concepts] : en studie av litterär begreppsanvändning, tolkning och analys [A study of the use of literary conceptual tools, interpretation and analysis]

Tidskriftsartikel

Femton år av fulskrivning : Om nykritik, transgression, den andres ansikte och nätundervisning

TidskriftsartikelPeer Review

Smartphones in Classrooms : Reading, Writing and Talking in Rapidly Changing Educational Spaces

TidskriftsartikelPeer Review

Commercial-off-the-shelf games in the digital wild and L2 learner vocabulary

TidskriftsartikelPeer Review

”...When It Is Us the Tests Are Made for”. Students' Argumentations in a Performative Education System

TidskriftsartikelPeer Review

Läsning som passion och social praktik : Om läspraktiken i en bokcirkel

Tidskriftsartikel

Den tibetanska argumentationstekniken – en alternativ retorik. Perez Prieto, H. & Fredholm, K. (red.), KAPET, Karlstads universitets Pedagogiska Tidskrift, s. 7−19.

Tidskriftsartikel

Review/recension Åse Hedemark & Maria Karlsson (red.: Unga läser : Läsning, normer och demokrati : Möklinta : Gidlunds förlag, 2017

Länk till sökning i SwePub

Samlingsverk (redaktör)

Digitalt : Svensklärarföreningens årskrift 2018

Bokkapitel

Litteraturstudiers plats i det akademiska engelskämnet

Bokkapitel

Aktivering och ansvar: subjektifierande litteraturundervisning i teori och praktik

Samlingsverk (redaktör)

För berättelsens skull : modeller för litteraturundervisningen

Bok

Motivational Practice : Insights from the Classroom

Bokkapitel

Bilderboksläsning på högstadiet och gymnasiet : hur bilderboken kan utveckla litteraturundervisningen

Proceedings (redaktör)

Klassrumsforskning och språk(ande) : Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018

Bokkapitel

Inledning

Rapport

Berättelser som förändrar : Utvärdering och didaktisk diskussion kring ett nationellt läsprojekt för ungdomar

Bokkapitel

Maktordningar och literacy i ett uppkopplat klassrum

Länk till sökning i SwePub

KonferensbidragPeer Review

Hjälpa eller stjälpa? : Flerspråkiga elevers tankar om läxor

KonferensbidragPeer Review

Multilingual Children's Beliefs about Homework : Perspective

KonferensbidragPeer Review

Textuniversum i praktiken

KonferensbidragPeer Review

Nonpology unaccepted : Insincere apologies in social media discourse

Konferensbidrag

Kreativa män och empatiska kvinnor : röster om författarskap i läromedel för gymnasieskolan

KonferensbidragPeer Review

Litteraturvetenskapliga avhandlingar i Sverige 2000-2017 och implikationer för litteraturdidaktiken

KonferensbidragPeer Review

Bokrecensionen online - en litterär marknadsplats : Att bygga sitt varumärke som kompetent läsare

Konferensbidrag

Att ta språket till hjälp : det dubbla perspektivets fördel vid fördjupad litterär tolkning

KonferensbidragPeer Review

Att ta språket till hjälp - det dubbla perspektivets fördel vid fördjupad litterär tolkning : ett föredrag hållet tillsammans med litteraturdidaktikern och kollegan Christoffer Dahl

Konferensbidrag

Textuniversum, multimodala texter och elevers måluppfyllelse

Länk till sökning i SwePub

Texten granskad / uppdaterad 2019-03-14

Sidan uppdaterad 2019-03-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information