Publikationer

Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk.

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub.

Tidskriftsartikel

Lyrikläsning som didaktisk praktik

TidskriftsartikelPeer Review

Från litteraturförståelse till literacy : Om utbredningen av ett begrepp och konsekvenserna för litteraturdidaktiken

TidskriftsartikelPeer Review

The Value of Studying Literature : A Review of the English Higher Education Curriculum in Sweden

TidskriftsartikelPeer Review

Att förstå begrepp eller förstå med begrepp [Understanding concepts or understanding through concepts] : en studie av litterär begreppsanvändning, tolkning och analys [A study of the use of literary conceptual tools, interpretation and analysis]

Tidskriftsartikel

Femton år av fulskrivning : Om nykritik, transgression, den andres ansikte och nätundervisning

TidskriftsartikelPeer Review

Smartphones in Classrooms : Reading, Writing and Talking in Rapidly Changing Educational Spaces

TidskriftsartikelPeer Review

Commercial-off-the-shelf games in the digital wild and L2 learner vocabulary

TidskriftsartikelPeer Review

”...When It Is Us the Tests Are Made for”. Students' Argumentations in a Performative Education System

TidskriftsartikelPeer Review

Med fokus på ord, uttryck och språklig stil : ett betydelseskapande litteraturarbete i grundläggande vuxenutbildning

TidskriftsartikelPeer Review

Läsning som passion och social praktik : Om läspraktiken i en bokcirkel

Länk till sökning i SwePub

Samlingsverk (redaktör)

Digitalt : Svensklärarföreningens årskrift 2018

Bokkapitel

Litteraturstudiers plats i det akademiska engelskämnet

TidskriftsartikelPeer Review

The Value of Studying Literature : A Review of the English Higher Education Curriculum in Sweden

Bokkapitel

Aktivering och ansvar: subjektifierande litteraturundervisning i teori och praktik

Improving second language vocabulary through gaming : OASIS Summary of Sundqvist, P. & Wikström, P. (2015) in System

Samlingsverk (redaktör)

För berättelsens skull : modeller för litteraturundervisningen

Bok

Motivational Practice : Insights from the Classroom

Bokkapitel

Bilderboksläsning på högstadiet och gymnasiet : hur bilderboken kan utveckla litteraturundervisningen

KonferensbidragPeer Review

Budskap bortom raderna : Design-baserad forskning om undervisning för tolkande läsning

Proceedings (redaktör)

Klassrumsforskning och språk(ande) : Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april, 2018

Länk till sökning i SwePub

KonferensbidragPeer Review

Budskap bortom raderna : Design-baserad forskning om undervisning för tolkande läsning

KonferensbidragPeer Review

Shared reading, singing and eating - and no sharing at all

KonferensbidragPeer Review

Litteraturdidaktiken omkring oss

KonferensbidragPeer Review

Multimodala textuniversum, kreativt lärande och bedömning

Konferensbidrag

Text Universe : Literature Teaching and Learning in Transformation

KonferensbidragPeer Review

The perspective of the avatar : Reading activities as ludic narratives in gamified literature education

Konferensbidrag

Låt romanen komma in : Litteraturdidaktik och transformativt lärande på gymnasiet

KonferensbidragPeer Review

Hjälpa eller stjälpa? : Flerspråkiga elevers tankar om läxor

KonferensbidragPeer Review

Multilingual Children's Beliefs about Homework : Perspective

KonferensbidragPeer Review

Powerful Knowledge across curricula, academic disciplines and school subjects

Länk till sökning i SwePub

Texten granskad / uppdaterad 2019-03-14

Sidan uppdaterad 2019-03-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka