Publikationer för litteraturdidaktiskt nätverk.

Listan av publikationer kommer från en utsökning i SwePub.

Tidskriftsartikel

Barnböckerna gör teorierna begripliga

TidskriftsartikelPeer Review

Dialogisk högläsning i förskoleklassen och årskurs 1 : ”Jag tycker att molnbullen smakar delikat”

TidskriftsartikelPeer Review

Den kroppsliga läsningen : Fenomenologi och litteraturdidaktik

Tidskriftsartikel

Tema: Litteraturdidaktik – Litteraturstudiers relevans för skola och samhälle

TidskriftsartikelPeer Review

How Swedish Curricula Legitimise the Engagement with Literature in English

Tidskriftsartikel

Introduction : On Literature Education

TidskriftsartikelPeer Review

Why study literature in English? A syllabus review of Swedish primary teacher education

TidskriftsartikelPeer Review

Att göra sin röst hörd – en didaktiskt orienterad bilder-boksanalys av Naturen och Mitt bottenliv – av en ensam axolotl

Tidskriftsartikel

Hästboken : En älskad men bortglömd genre

TidskriftsartikelPeer Review

On the interactional challenges of revealing summative assessments : Collaborative scoring talk among teachers and students in Swedish national tests

Länk till sökning i SwePub

Samlingsverk (redaktör)Peer Review

Ekokritiska metoder

Licenciatavhandling

Litteraturhistoriskt undervisningsinnehåll – introduktion och respons

Bokkapitel

Att använda estetiska uttycksmedel för att utveckla elevers lyrikläsning - några reflektioner om bild och film som stöd för elevers meningsskapande.

Bok

Magiska möjligheter : Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

BokkapitelPeer Review

Litteraturen som mätbarhetens motvikt

Doktorsavhandling

Litteraturens mått : politiska implikationer av litteraturundervisning som demokrati- och värdegrundsarbete

Proceedings (redaktör)Peer Review

Crossing Borders, Writing Texts, Being Evaluated : Cultural and Disciplinary Norms in Academic Writing

Bokkapitel

Svenska som mål och hinder : enspråkiga normer i flerspråkiga undervisningspraktiker

BokkapitelPeer Review

Crossing Borders

BokkapitelPeer Review

When Error are Corrected

Länk till sökning i SwePub

Konferensbidrag

Höra efter : Utbildningsfilosofiska perspektiv på litteraturläsning

KonferensbidragPeer Review

”Jag hade velat att det skulle hända nånting!” – ett lärararbetslag om tio minuters läsning varje lektion

Konferensbidrag

Vad händer nu då? – Att nyttiggöra litteraturdidaktisk forskning i och utanför gymnasieskolan

Konferensbidrag

”Vi pratar bara lite om porr” : sociosemiotisk analys av Gro Dahles Sesam Sesam 

KonferensbidragPeer Review

Lärarutbildares känslor om och erfarenheter av litteraturundervisning och litteraturdidaktik

KonferensbidragPeer Review

Läsengagemang vid fiktionsläsning : några svensklärares erfarenheter

KonferensbidragPeer Review

Läsengagemang vid fiktionsläsning: några svensklärares erfarenheter

Konferensbidrag

Interpretative reading of fiction : A joint teacher-researcher study

KonferensbidragPeer Review

”Läsa, skriva, känna – fanfiction som pedagogisk resurs”

Konferensbidrag

Från en till flera tolkningar : Symposium om tolkning av skönlitterär text

Länk till sökning i SwePub