text: economics

Kontakt

Administratör:

Sofie GrahnatNationalekonomi

Inom nationalekonomin är forskningen främst inriktad på olika aspekter av industriell ekonomi med en betoning på beslutsfattande, konkurrenskraft och specialisering, interregional och transnationell handel samt sektorsövergripande samverkan och förändring.

Finansiell ekonomi

De huvudsakliga forskningsområdena inom finansiell ekonomi vid Internationella Handelshögskolan är samspelet mellan institutioner, finansiell ekonomi och ekonomisk utveckling. Syftet är att bedriva forskning som möjliggör kontrollerad systematisk empirisk kvantitativ analys som kan utgöra beslutsunderlag i politiska och privata sammanhang. Forskningen fokuserar också på bolagsstyrning.