text: economics

Kontakt

Ansvarig:

Lina Bjerke

 

Administratör:

Marie Levander

Välkommen till vår internationella forskargrupp inom nationalekonomi och finansiell ekonomi på Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS)!

Vår forskning inom nationalekonomi och finansiell ekonomi bedrivs av en internationell grupp forskare med olika bakgrund. Forskningen täcker flera ämnen och tar upp aktuella problem och samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar, stabiliteten i det finansiella systemet , klyftan mellan stad och landsbygd, digitalisering, åldrande och ekonomisk tillväxt. Vi använder ofta tvärvetenskapliga ansatser och har ett brett kontaktnät både bland nationella och internationella forskningsnätverk, industripartners, beslutsfattare och samhället i stort.

Forskningen utgör ryggraden i vår undervisning. Vi erbjuder också ett doktorandprogram i nationalekonomi som är en del av SWEGPEC-nätverket.

Många av våra forskare är knutna till forskningscentra vid JIBS, inklusive CEnSE, MMTC, and CeFEO.