Kalendarium

Events in English

Februari

Våld i nära relationer - Digital nätverksträff

21 februari - 21 februari

15:00 - 16:30

Digitalt via Zoom

<p>En&nbsp;digital&nbsp;n&auml;tverkstr&auml;ff&nbsp;om forskning anordnas av Centrum f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsa. V&aring;ra m&ouml;ten &auml;r till f&ouml;r att tr&auml;ffas och diskutera aktuell forskning. Inneh&aring;ll kan vara presentationer g&auml;llande p&aring;g&aring;ende forskningsprojekt, nya projektid&eacute;er och metoder.&nbsp;</p><p>Den 21 februari &auml;r temat v&aring;ld i n&auml;ra relationer och hur&nbsp;vi kan samverka kring forskning. Linda Johannson och Lena &Ouml;stlund fr&aring;n Institutionen f&ouml;r Gerontologi presenterar sin forskning.</p><p>Lena &Ouml;stlund -&nbsp;Personalens agerande vid misstanke om f&ouml;rekomst av v&aring;ld i n&auml;ra relationer mot &auml;ldre personer</p><p>Linda Johansson - V&aring;ld, f&ouml;rsummelse och tandv&aring;rd-ett projekt i planering</p><p><br /><em>V&auml;lkommen</em></p><p><em>Malin Stensson och Ola Norderyd</em></p><p>&nbsp;</p><p>Har du en id&eacute; om n&aring;got som du vill diskutera eller presentera, kontakta&nbsp;Malin Stensson,&nbsp;<a href="mailto:malin.stensson@ju.se">malin.stensson@ju.se</a>. Du beh&ouml;ver inte vara aktiv inom omr&aring;det oral h&auml;lsa/odontologi f&ouml;r att medverka, alla &auml;r v&auml;lkomna och tv&auml;rvetenskapliga samarbeten uppmuntras!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>L&auml;nk till f&ouml;rel&auml;sningen&nbsp;via Zoom:&nbsp;<a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F62307279086&amp;data=05%7C02%7Cviktoria.blomen%40ju.se%7C12ab0223ce184c3d9f3608dc02251f28%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638387605661791390%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=vAopqb8kapw2yxCCjAA54i%2FkNJL%2Fu42tiFLJaCHzbM8%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/62307279086</a></strong></p>
21 februari - 21 februari
15:00 - 16:30

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Våld i nära relationer - Digital nätverksträff

En digital nätverksträff om forskning anordnas av Centrum för Odontologi och Oral hälsa. Våra möten är till för att träffas och diskutera aktuell forskning. Innehåll kan vara presentationer gällande pågående forskningsprojekt, nya projektidéer och metoder. 

Den 21 februari är temat våld i nära relationer och hur vi kan samverka kring forskning. Linda Johannson och Lena Östlund från Institutionen för Gerontologi presenterar sin forskning.

Lena Östlund - Personalens agerande vid misstanke om förekomst av våld i nära relationer mot äldre personer

Linda Johansson - Våld, försummelse och tandvård-ett projekt i planering


Välkommen

Malin Stensson och Ola Norderyd

 

Har du en idé om något som du vill diskutera eller presentera, kontakta Malin Stensson, malin.stensson@ju.se. Du behöver inte vara aktiv inom området oral hälsa/odontologi för att medverka, alla är välkomna och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras!

 

Länk till föreläsningen via Zoom: https://ju-se.zoom.us/j/62307279086


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa

JA-seminarium: Micro-Meso-Macro-Meta-system

22 februari - 22 februari

15:00 - 17:00

Zoom

<p><strong>Micro-Meso-Macro-Meta system. Join us for an international gathering!</strong><br />Seminar with <strong>Margie Godfrey</strong>,<strong> </strong>professor and Founding Executive Director Institute for Excellence in Health and Social Systems, University New Hampshire, US</p><p>Discuss microsystem fundamentals and explore expansion to meso, macro and meta systems. Compare and contrast the relationships between micro, macro, meso and metasystem in different international contexts. Identify teaching materials and constructs along with evaluations.<br /><br />The seminar is in English and will be on Zoom. Hosted by JA and the Institute for Excellence in Health and Social Systems at the University of New Hampshire, USA.</p><p><a href="https://ju.se/center/ja/om-oss/hander-pa-ja/startsida-puffarkiv-handelser/2024-01-10-valkommen-till-varens-seminarier.html">More info and link to RSVP by 15 February &gt;</a></p>
22 februari - 22 februari
15:00 - 17:00

Plats

Zoom


Direktlänk

JA-seminarium: Micro-Meso-Macro-Meta-system

Micro-Meso-Macro-Meta system. Join us for an international gathering!
Seminar with Margie Godfrey, professor and Founding Executive Director Institute for Excellence in Health and Social Systems, University New Hampshire, US

Discuss microsystem fundamentals and explore expansion to meso, macro and meta systems. Compare and contrast the relationships between micro, macro, meso and metasystem in different international contexts. Identify teaching materials and constructs along with evaluations.

The seminar is in English and will be on Zoom. Hosted by JA and the Institute for Excellence in Health and Social Systems at the University of New Hampshire, USA.

More info and link to RSVP by 15 February >


Arrangör: The Jönköping Academy

Vardagen som EU-parlamentariker

23 februari - 23 februari

13:00 - 14:30

JMW-salen, Högskolebiblioteket

<p>Hur g&aring;r arbetet till i parlamentet och vad h&auml;nder bakom kulisserna? Ilan de Basso(s), fr&aring;n J&ouml;nk&ouml;ping ber&auml;ttar om hur det &auml;r att vara f&ouml;rtroendevald i Bryssel.</p><p>Samtalet visas &auml;ven via kommunens webb, www.jonkoping.se/event, och p&aring; biblioteken i Bankeryd, Norrahammar och R&aring;sl&auml;tt.</p><p>Arrang&ouml;rer: Europa Direkt och J&ouml;nk&ouml;pings kommun</p>
23 februari - 23 februari
13:00 - 14:30

Plats

JMW-salen, Högskolebiblioteket


Direktlänk

Vardagen som EU-parlamentariker

Hur går arbetet till i parlamentet och vad händer bakom kulisserna? Ilan de Basso(s), från Jönköping berättar om hur det är att vara förtroendevald i Bryssel.

Samtalet visas även via kommunens webb, www.jonkoping.se/event, och på biblioteken i Bankeryd, Norrahammar och Råslätt.

Arrangörer: Europa Direkt och Jönköpings kommun


Arrangör: Extern arrangör

Brown Bag seminar in Economics and Finance

26 februari - 26 februari

12:10 - 13:10

B5002

<p>Dear colleagues,<strong>&nbsp;</strong></p><p>You are welcome to join us for the<br /><em>&ldquo;Brown Bag Seminar in Economics and Finance&rdquo;</em><br />presented by</p><p><a href="https://www.gabriellamassenz.com/"><strong>Gabriella Massenz</strong></a></p><p>Research Institute of Industrial Economics (IFN)</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p><p><strong>Ti</strong><strong>tle:</strong> Heterogeneity and persistence in tax responsiveness: Evidence from closely held corporations</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Date:<strong> Monday, February 26</strong><br />Time:<strong> 12:10-13:10</strong><br />Host: Johannes Hagen</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>This presentation will be given on campus<strong> </strong></p><p>Join the seminar in room B5002 or on Zoom</p><p>Zoom link: <a href="https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fju-se.zoom.us%2Fj%2F61904655393%3Fpwd%3DUy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09&amp;data=05%7C02%7Cbenjamin.larin%40ju.se%7C8865a54ea0d04633e47808dc0222212d%7C7564bc8f37384b4dbd575a02ca6215fb%7C0%7C0%7C638387592805494849%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&amp;sdata=ZFbFbk3VppK8adrDhbVPUcfyV8etjPcmr1Ym%2BXtfHl4%3D&amp;reserved=0">https://ju-se.zoom.us/j/61904655393?pwd=Uy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09</a></p><p>Meeting ID: 619 0465 5393</p><p>Password: BBEFS</p><p>&nbsp;</p><p>Please use <a href="https://jonkopinguniversity.sharepoint.com/:x:/s/G-EFSBrownBag/ERWuFtzyHLVCmvgfjP1YxFsBXWiLh8-gP6jtZr_SaPyv4g?e=8iMlQu">this link</a> to <strong>sign up for bilateral talks</strong> in room B5066.<br />You can find this term&rsquo;s seminar program on our <a href="https://ju.se/en/research/research-groups/economics/seminars/brown-bag-seminar.html">webpage</a>.<br />&nbsp;</p>
26 februari - 26 februari
12:10 - 13:10

Plats

B5002


Direktlänk

Brown Bag seminar in Economics and Finance

Dear colleagues, 

You are welcome to join us for the
“Brown Bag Seminar in Economics and Finance”
presented by

Gabriella Massenz

Research Institute of Industrial Economics (IFN)

 

 

Title: Heterogeneity and persistence in tax responsiveness: Evidence from closely held corporations

 

Date: Monday, February 26
Time: 12:10-13:10
Host: Johannes Hagen

 

This presentation will be given on campus

Join the seminar in room B5002 or on Zoom

Zoom link: https://ju-se.zoom.us/j/61904655393?pwd=Uy9aNUNVSktkMGVnTHpuY1N5N1hiZz09

Meeting ID: 619 0465 5393

Password: BBEFS

 

Please use this link to sign up for bilateral talks in room B5066.
You can find this term’s seminar program on our webpage.
 


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics

Akademisk kvart: APA för nybörjare

26 februari - 26 februari

12:30 - 13:00

JMW-salen, Högskolebiblioteket

<p>Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och f&aring; med dig n&aring;gra smarta tips som kan f&ouml;renkla dina studier. Den h&auml;r g&aring;ngen handlar om det referenshantering enligt APA.</p>
26 februari - 26 februari
12:30 - 13:00

Plats

JMW-salen, Högskolebiblioteket


Direktlänk

Akademisk kvart: APA för nybörjare

Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och få med dig några smarta tips som kan förenkla dina studier. Den här gången handlar om det referenshantering enligt APA.


Arrangör: Biblioteket

Mötesplatsen på Rio!

26 februari - 26 februari

16:30 - 18:30

Rio

<p>Det kan ibland k&auml;nnas sv&aring;rt att ta kontakt med nya m&auml;nniskor. D&aring; kan M&ouml;tesplatsen vara n&aring;got f&ouml;r dig! F&ouml;rhoppningsvis kommer du att l&auml;ra k&auml;nna nya m&auml;nniskor utifr&aring;n dina preferenser, intressen och ditt s&auml;tt att interagera med andra. Det kan vara genom att spela spel, titta p&aring; film eller&nbsp;prata om varandras intressen.&nbsp;Vi bjuder p&aring; fika! M&ouml;tesplatsen p&aring;g&aring;r under hela v&aring;rterminen, varannan m&aring;ndag eftermiddag.</p>
26 februari - 26 februari
16:30 - 18:30

Plats

Rio


Direktlänk

Mötesplatsen på Rio!

Det kan ibland kännas svårt att ta kontakt med nya människor. Då kan Mötesplatsen vara något för dig! Förhoppningsvis kommer du att lära känna nya människor utifrån dina preferenser, intressen och ditt sätt att interagera med andra. Det kan vara genom att spela spel, titta på film eller prata om varandras intressen. Vi bjuder på fika! Mötesplatsen pågår under hela vårterminen, varannan måndag eftermiddag.


Arrangör: Studenthälsan

Mötesplatsen på Rio!

26 februari - 26 februari

16:30 - 18:30

Rio

<p>Ibland kan det vara&nbsp;sv&aring;rt att ta kontakt med nya m&auml;nniskor. D&auml;rf&ouml;r har vi startat&nbsp;M&ouml;tesplatsen! H&auml;r kommer du f&aring; l&auml;ra k&auml;nna nya m&auml;nniskor. Det kan vara genom att spela spel, titta p&aring; film eller&nbsp;prata om varandras intressen.&nbsp;Vi bjuder p&aring; fika! M&ouml;tesplatsen p&aring;g&aring;r under hela v&aring;rterminen, varannan m&aring;ndag eftermiddag, oj&auml;mn veckor.</p>
26 februari - 26 februari
16:30 - 18:30

Plats

Rio


Direktlänk

Mötesplatsen på Rio!

Ibland kan det vara svårt att ta kontakt med nya människor. Därför har vi startat Mötesplatsen! Här kommer du få lära känna nya människor. Det kan vara genom att spela spel, titta på film eller prata om varandras intressen. Vi bjuder på fika! Mötesplatsen pågår under hela vårterminen, varannan måndag eftermiddag, ojämn veckor.


Arrangör: Studenthälsan

Nextstep Karriärmässa

27 februari - 27 februari

10:00 - 15:00

Jönköping University Campus Arena

<p>Nextstep &auml;r en &aring;rlig arbetsmarknadsm&auml;ssa p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University, som har arrangeras av JIBS Studentf&ouml;rening (JSA) sedan 1994. Den &auml;r &ouml;ppen f&ouml;r alla studenter vid J&ouml;nk&ouml;ping University och har till syfte att koppla ihop studenter med f&ouml;retag f&ouml;r att identifiera rekryterings- och aff&auml;rsm&ouml;jligheter. &Aring;rets m&auml;ssa &auml;ger rum den 27 februari i Campus Arena.</p><p>L&auml;s mer om Nextstep:&nbsp;<a href="https://ju.se/samarbeta/samarbeta-med-studenter/arbetsmarknadsdagar/nextstep.html">https://ju.se/om-oss/jonkoping-international-business-school/studera-pa-jibs/efter-dina-studier/karriarmassan-nextstep.html</a></p>
27 februari - 27 februari
10:00 - 15:00

Plats

Jönköping University Campus Arena


Direktlänk

Nextstep Karriärmässa

Nextstep är en årlig arbetsmarknadsmässa på Jönköping University, som har arrangeras av JIBS Studentförening (JSA) sedan 1994. Den är öppen för alla studenter vid Jönköping University och har till syfte att koppla ihop studenter med företag för att identifiera rekryterings- och affärsmöjligheter. Årets mässa äger rum den 27 februari i Campus Arena.

Läs mer om Nextstep: https://ju.se/om-oss/jonkoping-international-business-school/studera-pa-jibs/efter-dina-studier/karriarmassan-nextstep.html


Arrangör: Jönköping International Business School

Nextstep Career fair

27 februari - 27 februari

10:00 - 15:00

Jönköping University Campus Arena

<p>Nextstep &auml;r en &aring;rlig&nbsp;karri&auml;rm&auml;ssa p&aring; J&ouml;nk&ouml;ping University. m&auml;ssan arrangeras av JIBS studentf&ouml;rening (JSA) och syftar till att skapa kontakt mellan studenter och f&ouml;retag f&ouml;r att d&auml;rigenom skapa rekryterings- och aff&auml;rsm&ouml;jligheter.</p><p>Under Nextstep kombineras intressanta m&ouml;ten med g&auml;stf&ouml;rel&auml;sningar, workshops och kontaktsamtal.</p>
27 februari - 27 februari
10:00 - 15:00

Plats

Jönköping University Campus Arena


Direktlänk

Nextstep Career fair

Nextstep är en årlig karriärmässa på Jönköping University. mässan arrangeras av JIBS studentförening (JSA) och syftar till att skapa kontakt mellan studenter och företag för att därigenom skapa rekryterings- och affärsmöjligheter.

Under Nextstep kombineras intressanta möten med gästföreläsningar, workshops och kontaktsamtal.


Arrangör: Jönköping International Business School

JA-seminarium: Integrated care systems - Helen Bevan

27 februari - 27 februari

13:00 - 15:00

Ga529

<p>Integrated care systems -&nbsp;creating the relational conditions for success<br /><br />Seminar with <strong>Helen Bevan</strong>, Professor of Practice in Health and Care Improvement.&nbsp;Helen is acknowledged globally for her expertise in large scale change and for her ability to help people to translate it into practical action and deliver tangible outcomes.&nbsp;Helen has been supporting quality improvement within the health and care system for more than three decades. She has led and facilitated many large scale initiatives to improve care, including in cancer services, urgent and emergency care, services for people living with dementia and care in the community.</p><p>She is one of the top social influencers in healthcare globally, reaching more than a million people each month through her social media connections, virtual presentations, commentaries and blogs.</p><p>The seminar is in English and will be held in room Ga529 and is hosted by JA and <a href="https://ju.se/forskning/forskningsinriktningar/sihw.html">SIHW</a>.</p><p><a href="https://ju.se/center/ja/om-oss/hander-pa-ja/startsida-puffarkiv-handelser/2024-01-10-valkommen-till-varens-seminarier.html">See full details of the JA seminar series &gt;</a></p><p>&nbsp;</p>
27 februari - 27 februari
13:00 - 15:00

Plats

Ga529


Direktlänk

JA-seminarium: Integrated care systems - Helen Bevan

Integrated care systems - creating the relational conditions for success

Seminar with Helen Bevan, Professor of Practice in Health and Care Improvement. Helen is acknowledged globally for her expertise in large scale change and for her ability to help people to translate it into practical action and deliver tangible outcomes. Helen has been supporting quality improvement within the health and care system for more than three decades. She has led and facilitated many large scale initiatives to improve care, including in cancer services, urgent and emergency care, services for people living with dementia and care in the community.

She is one of the top social influencers in healthcare globally, reaching more than a million people each month through her social media connections, virtual presentations, commentaries and blogs.

The seminar is in English and will be held in room Ga529 and is hosted by JA and SIHW.

See full details of the JA seminar series >

 


Arrangör: The Jönköping Academy

Hälsa, välfärd och klimatförändringar

28 februari - 28 februari

10:00 - 16:00

JU-aulan - Högskolan för lärande och kommunikation

<p>En inspirationsdag om den n&ouml;dv&auml;ndiga omst&auml;llningen inom h&auml;lsa och v&auml;lf&auml;rd f&ouml;r att b&aring;de minska klimatp&aring;verkan och anpassa verksamheterna till det &auml;ndrade klimatet.</p><p><a href="https://ju.se/center/ja/om-oss/hander-pa-ja/startsida-puffarkiv-handelser/2023-11-09-halsa-valfard-och-klimatforandringar.html">L&auml;s mer h&auml;r &gt;</a></p>
28 februari - 28 februari
10:00 - 16:00

Plats

JU-aulan - Högskolan för lärande och kommunikation


Direktlänk

Hälsa, välfärd och klimatförändringar

En inspirationsdag om den nödvändiga omställningen inom hälsa och välfärd för att både minska klimatpåverkan och anpassa verksamheterna till det ändrade klimatet.

Läs mer här >


Arrangör: The Jönköping Academy

Go Exchange-mässa på campus

28 februari - 28 februari

11:00 - 13:00

Entrén på JTH

<p>Onsdag 28 februari kl. 11.00 - 13.00 &auml;r det dags f&ouml;r v&aring;r Go Exchange-m&auml;ssa.</p><p>M&auml;ssan kommer att h&aring;llas i entr&eacute;n p&aring; JTH.</p><p>Detta &auml;r en m&ouml;jlighet f&ouml;r utbytesstudenter som just nu studerar vid JU att marknadsf&ouml;ra sina partneruniversitet samt dela med sig av sina erfarenheter.</p><p>Klockan 12:15, i sal E1405 (JTH), kommer International Office att ha en informationstr&auml;ff f&ouml;r alla JU-studenter som &auml;r intresserade av utbytesstudier.</p><p>Alla studenter och &auml;ven personal &auml;r v&auml;lkomna!</p>
28 februari - 28 februari
11:00 - 13:00

Plats

Entrén på JTH


Direktlänk

Go Exchange-mässa på campus

Onsdag 28 februari kl. 11.00 - 13.00 är det dags för vår Go Exchange-mässa.

Mässan kommer att hållas i entrén på JTH.

Detta är en möjlighet för utbytesstudenter som just nu studerar vid JU att marknadsföra sina partneruniversitet samt dela med sig av sina erfarenheter.

Klockan 12:15, i sal E1405 (JTH), kommer International Office att ha en informationsträff för alla JU-studenter som är intresserade av utbytesstudier.

Alla studenter och även personal är välkomna!


Arrangör: Jönköping University

Lunch & Learn: Time for ownershift

28 februari - 28 februari

12:00 - 13:00

Lobby at Jönköping International Business School

<p>DIverse ownership is Queen! Discover that men own twice as much as women in Sweden and what we can do about it. Join us for an eye-opening session on gender, ownership, and the power you have over your economic choices.</p><p>Come and discuss and be part of the ownershift!</p><p>Lunch wraps will be available on a first-come, first-served basis.</p><p>No registration is needed</p><p>The event is co-organized by: Ownershift, Tillv&auml;xtverket, J&ouml;nk&ouml;ping University and Centre for Family Entrepreneurship and Ownership</p>
28 februari - 28 februari
12:00 - 13:00

Plats

Lobby at Jönköping International Business School


Direktlänk

Lunch & Learn: Time for ownershift

DIverse ownership is Queen! Discover that men own twice as much as women in Sweden and what we can do about it. Join us for an eye-opening session on gender, ownership, and the power you have over your economic choices.

Come and discuss and be part of the ownershift!

Lunch wraps will be available on a first-come, first-served basis.

No registration is needed

The event is co-organized by: Ownershift, Tillväxtverket, Jönköping University and Centre for Family Entrepreneurship and Ownership


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics

Lunch & Learn: Time for ownershift

28 februari - 28 februari

12:00 - 13:00

Lobby at Jönköping International Business School

<p>DIverse ownership is Queen! Discover that men own twice as much as women in Sweden and what we can do about it. Join us for an eye-opening session on gender, ownership, and the power you have over your economic choices.</p><p>Come and discuss and be part of the ownershift!</p><p>Lunch wraps will be available on a first-come, first-served basis.</p><p>No registration is needed</p><p>The event is co-organized by: Ownershift, Tillv&auml;xtverket, J&ouml;nk&ouml;ping University and Centre for Family Entrepreneurship and Ownership</p>
28 februari - 28 februari
12:00 - 13:00

Plats

Lobby at Jönköping International Business School


Direktlänk

Lunch & Learn: Time for ownershift

DIverse ownership is Queen! Discover that men own twice as much as women in Sweden and what we can do about it. Join us for an eye-opening session on gender, ownership, and the power you have over your economic choices.

Come and discuss and be part of the ownershift!

Lunch wraps will be available on a first-come, first-served basis.

No registration is needed

The event is co-organized by: Ownershift, Tillväxtverket, Jönköping University and Centre for Family Entrepreneurship and Ownership


Arrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics

Lunch & Learn: Time for ownershift

28 februari - 28 februari

12:00 - 13:00

Lobby at Jönköping International Business School

<p>DIverse ownership is Queen! Discover that men own twice as much as women in Sweden and what we can do about it. Join us for an eye-opening session on gender, ownership, and the power you have over your economic choices.</p><p>Come and discuss and be part of the ownershift!</p><p>Lunch wraps will be available on a first-come, first-served basis.</p><p>No registration is needed</p><p>The event is co-organized by: Ownershift, Tillv&auml;xtverket, J&ouml;nk&ouml;ping University and Centre for Family Entrepreneurship and Ownership</p>
28 februari - 28 februari
12:00 - 13:00

Plats

Lobby at Jönköping International Business School


Direktlänk

Lunch & Learn: Time for ownershift

DIverse ownership is Queen! Discover that men own twice as much as women in Sweden and what we can do about it. Join us for an eye-opening session on gender, ownership, and the power you have over your economic choices.

Come and discuss and be part of the ownershift!

Lunch wraps will be available on a first-come, first-served basis.

No registration is needed

The event is co-organized by: Ownershift, Tillväxtverket, Jönköping University and Centre for Family Entrepreneurship and Ownership


Arrangör: Jönköping International Business School

Improvement Science Day

29 februari - 29 februari

09:00 - 16:00

School of Health and Welfare

<p>A day for sharing experiences about research in quality improvement, leadership and patient safety in health and welfare.<br /><a href="https://ju.se/center/ja/om-oss/hander-pa-ja/startsida-puffarkiv-handelser/2023-11-20-improvement-science-day.html">More info &gt;</a></p>
29 februari - 29 februari
09:00 - 16:00

Plats

School of Health and Welfare


Direktlänk

Improvement Science Day

A day for sharing experiences about research in quality improvement, leadership and patient safety in health and welfare.
More info >


Arrangör: The Jönköping Academy

JU LIVE - Generallöjtnanten som räddade Sverige när ryssen kom

29 februari - 29 februari

16:00 - 17:00

Högskolebiblioteket

<p>Snart drar en ny termin ig&aring;ng av J&ouml;nk&ouml;ping Universitys popul&auml;ra f&ouml;rel&auml;sningsserie JU LIVE.&nbsp;<br />V&auml;lkommen att kostnadsfritt ta del av sp&auml;nnande och samh&auml;llsnyttig forskning som p&aring;g&aring;r p&aring; JU. Du bjuds ocks&aring; p&aring; fika.</p><p>F&ouml;rst ut &auml;r Anders Dybelius,&nbsp;universitetslektor i historia p&aring; H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande. Hans f&ouml;rel&auml;sning &quot;<strong>Generall&ouml;jtnanten som r&auml;ddade Sverige n&auml;r ryssen kom&quot; </strong>handlar om att &aring;r 1808 anf&ouml;ll Ryssland utan f&ouml;rvarning Sverige. Nu stod hoppet till en generall&ouml;jtnant vid namn Georg Carl von D&ouml;beln. Dybelius tar avstamp i D&ouml;belns livber&auml;ttelse f&ouml;r att f&ouml;rst&aring; vad han hade f&ouml;r CV innan Sverige h&ouml;ll p&aring; att bli ryskt.<br /><br />L&auml;s mer om f&ouml;rel&auml;sningarna och anm&auml;l dig p&aring; <a href="https://ju.se/julive">ju.se/julive</a><br /><br />Varmt v&auml;lkommen</p>
29 februari - 29 februari
16:00 - 17:00

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

JU LIVE - Generallöjtnanten som räddade Sverige när ryssen kom

Snart drar en ny termin igång av Jönköping Universitys populära föreläsningsserie JU LIVE. 
Välkommen att kostnadsfritt ta del av spännande och samhällsnyttig forskning som pågår på JU. Du bjuds också på fika.

Först ut är Anders Dybelius, universitetslektor i historia på Högskolan för lärande. Hans föreläsning "Generallöjtnanten som räddade Sverige när ryssen kom" handlar om att år 1808 anföll Ryssland utan förvarning Sverige. Nu stod hoppet till en generallöjtnant vid namn Georg Carl von Döbeln. Dybelius tar avstamp i Döbelns livberättelse för att förstå vad han hade för CV innan Sverige höll på att bli ryskt.

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på ju.se/julive

Varmt välkommen


Arrangör: Jönköping University
Mars

Akademisk kvart: Tips för att läsa på skärmen

4 mars - 4 mars

12:30 - 13:00

JMW-salen, Högskolebiblioteket

<p>Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och f&aring; med dig n&aring;gra smarta tips som kan f&ouml;renkla dina studier. Den h&auml;r g&aring;ngen f&aring;r du tips som hj&auml;lper dig att l&auml;sa och anteckna direkt i datorn.</p>
4 mars - 4 mars
12:30 - 13:00

Plats

JMW-salen, Högskolebiblioteket


Direktlänk

Akademisk kvart: Tips för att läsa på skärmen

Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och få med dig några smarta tips som kan förenkla dina studier. Den här gången får du tips som hjälper dig att läsa och anteckna direkt i datorn.


Arrangör: Biblioteket

Internships in Sweden and abroad - how to get them and where to start

5 mars - 5 mars

12:15 - 13:00

B1033

<p>Want to do an internship, even in a foreign country? Get information about different opportunities for professional internships, information about how to find them and how to apply.&nbsp;</p><p>Tuesday March 5th&nbsp; 12.15-1 pm&nbsp;<br />B1033, J&ouml;nk&ouml;ping International Business School&nbsp;</p><p>Lunch is offered for pre-registered students that sign up before Feb 28.</p><p>Registration at <a target="_blank" href="https://ju.jobteaser.com/">https://ju.jobteaser.com</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
5 mars - 5 mars
12:15 - 13:00

Plats

B1033


Direktlänk

Internships in Sweden and abroad - how to get them and where to start

Want to do an internship, even in a foreign country? Get information about different opportunities for professional internships, information about how to find them and how to apply. 

Tuesday March 5th  12.15-1 pm 
B1033, Jönköping International Business School 

Lunch is offered for pre-registered students that sign up before Feb 28.

Registration at https://ju.jobteaser.com 

 


Arrangör: Career Center

Disputation - Pontus Bäckström

8 mars - 8 mars

13:00 - 15:00

Hc218 och Zoom

<p>V&auml;lkomna p&aring; Pontus B&auml;ckstr&ouml;ms disputation i pedagogik med titeln &ldquo;Exploring Mechanisms of Peer Effects in Education: Frame Factor Analyses of Classrom Instruction&rdquo;!<br /><br />Opponent &auml;r Jan Eric Gustafsson, G&ouml;teborgs universitet.<br /><br />Efter seminariet bjuds p&aring; enklare mingel p&aring; plan 4 p&aring; HLK.<br /><br />Det &auml;r &auml;ven m&ouml;jligt att delta via Zoom:<br /><a href="https://ju-se.zoom.us/j/68372513621?pwd=YU9yY2oyZzRJd1NSL2dES2JBYmJMZz09">https://ju-se.zoom.us/j/68372513621?pwd=YU9yY2oyZzRJd1NSL2dES2JBYmJMZz09</a></p><p>Meeting ID: 683 7251 3621<br />Passcode: 093774<br /><br /><strong><em>Spikning av avhandlingen sker den 9 februari kl. 13.00 p&aring; plan 3 p&aring; HLK.</em></strong></p>
8 mars - 8 mars
13:00 - 15:00

Plats

Hc218 och Zoom


Direktlänk

Disputation - Pontus Bäckström

Välkomna på Pontus Bäckströms disputation i pedagogik med titeln “Exploring Mechanisms of Peer Effects in Education: Frame Factor Analyses of Classrom Instruction”!

Opponent är Jan Eric Gustafsson, Göteborgs universitet.

Efter seminariet bjuds på enklare mingel på plan 4 på HLK.

Det är även möjligt att delta via Zoom:
https://ju-se.zoom.us/j/68372513621?pwd=YU9yY2oyZzRJd1NSL2dES2JBYmJMZz09

Meeting ID: 683 7251 3621
Passcode: 093774

Spikning av avhandlingen sker den 9 februari kl. 13.00 på plan 3 på HLK.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Akademisk kvart: Sök smart i databaser

11 mars - 11 mars

12:30 - 13:00

JMW-salen, Högskolebiblioteket

<p>Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och f&aring; med dig n&aring;gra smarta tips som kan f&ouml;renkla dina studier. Den h&auml;r g&aring;ngen f&aring;r du tips f&ouml;r att s&ouml;ka smart och spara artiklar i databaser.</p>
11 mars - 11 mars
12:30 - 13:00

Plats

JMW-salen, Högskolebiblioteket


Direktlänk

Akademisk kvart: Sök smart i databaser

Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och få med dig några smarta tips som kan förenkla dina studier. Den här gången får du tips för att söka smart och spara artiklar i databaser.


Arrangör: Biblioteket

Learn the basics of LinkedIn

12 mars - 12 mars

12:15 - 13:00

B3008

<p>Do you want to get started with LinkedIn? Do you want to know how recruiters work with LinkedIn for recruiting? How do you build your network? Bring your computer for practical exercises. For beginners.&nbsp;&nbsp;</p><p>Tuesday March 12th&nbsp; 12.15-1 pm&nbsp;</p><p>B3008, J&ouml;nk&ouml;ping International Business School&nbsp;</p><p>Registration at <a target="_blank" href="https://ju.jobteaser.com/">https://ju.jobteaser.com</a>&nbsp;</p>
12 mars - 12 mars
12:15 - 13:00

Plats

B3008


Direktlänk

Learn the basics of LinkedIn

Do you want to get started with LinkedIn? Do you want to know how recruiters work with LinkedIn for recruiting? How do you build your network? Bring your computer for practical exercises. For beginners.  

Tuesday March 12th  12.15-1 pm 

B3008, Jönköping International Business School 

Registration at https://ju.jobteaser.com 


Arrangör: Career Center

Spikning - Karen Ann Blom

14 mars - 14 mars

13:00 - 13:30

Plan 3, HLK

<p>V&auml;lkomna att delta n&auml;r Karen Ann Blom spikar sin avhandling i pedagogik med titeln&nbsp;&ldquo;Ordinary People, Meaningful Pasts: Negotiating Narratives in Public Pedagogical Spaces of Family History Research&rdquo;.<br /><br />Spikningen sker p&aring; plan 3 p&aring; HLK.</p>
14 mars - 14 mars
13:00 - 13:30

Plats

Plan 3, HLK


Direktlänk

Spikning - Karen Ann Blom

Välkomna att delta när Karen Ann Blom spikar sin avhandling i pedagogik med titeln “Ordinary People, Meaningful Pasts: Negotiating Narratives in Public Pedagogical Spaces of Family History Research”.

Spikningen sker på plan 3 på HLK.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Öppet hus på Jönköping University

16 mars - 16 mars

10:00 - 14:00

Jönköping University

<p>V&auml;lkommen p&aring; &Ouml;ppet hus p&aring; v&aring;rt h&ouml;gskolecampus i J&ouml;nk&ouml;ping l&ouml;rdag 16 mars 2024 kl 10-14. Under dagen &auml;r du v&auml;lkommen att g&aring; p&aring; informationspass f&ouml;r just den eller de utbildningar du &auml;r intresserad av. Du kan kolla in h&ouml;gskoleomr&aring;det med v&aring;ra fyra fackh&ouml;gskolor och tr&auml;ffa studenter och personal fr&aring;n olika utbildningar. Detta &auml;r en dag p&aring; plats i J&ouml;nk&ouml;ping som du absolut inte ska missa om du funderar p&aring; att plugga hos oss.</p><p><a href="https://ju.se/studera/traffa-oss/oppet-hus.html">Aktiviteter&nbsp;f&ouml;r dagen presenteras h&auml;r.</a></p>
16 mars - 16 mars
10:00 - 14:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Öppet hus på Jönköping University

Välkommen på Öppet hus på vårt högskolecampus i Jönköping lördag 16 mars 2024 kl 10-14. Under dagen är du välkommen att gå på informationspass för just den eller de utbildningar du är intresserad av. Du kan kolla in högskoleområdet med våra fyra fackhögskolor och träffa studenter och personal från olika utbildningar. Detta är en dag på plats i Jönköping som du absolut inte ska missa om du funderar på att plugga hos oss.

Aktiviteter för dagen presenteras här.


Arrangör: Jönköping University

Akademisk kvart: Tips vid muntligt seminarium

18 mars - 18 mars

12:30 - 12:45

JMW-salen, Högskolebiblioteket

<p>Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och f&aring; med dig n&aring;gra smarta tips som kan f&ouml;renkla dina studier. Den h&auml;r g&aring;ngen tipsar Studieverkstaden om hur du lyckas vid ett muntligt seminarium.</p>
18 mars - 18 mars
12:30 - 12:45

Plats

JMW-salen, Högskolebiblioteket


Direktlänk

Akademisk kvart: Tips vid muntligt seminarium

Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och få med dig några smarta tips som kan förenkla dina studier. Den här gången tipsar Studieverkstaden om hur du lyckas vid ett muntligt seminarium.


Arrangör: Biblioteket

JU LIVE - Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva

21 mars - 21 mars

16:00 - 17:00

Högskolebiblioteket

<p>V&auml;lkommen till del tv&aring; av fyra i J&ouml;nk&ouml;ping Universitys popul&auml;ra f&ouml;rel&auml;sningsserie JU LIVE.&nbsp;</p><p>H&auml;r f&aring;r du kostnadsfritt ta del av sp&auml;nnande och samh&auml;llsnyttig forskning som p&aring;g&aring;r p&aring; JU. Du bjuds ocks&aring; p&aring; fika.</p><p>Dagens f&ouml;rel&auml;sning h&aring;lls av Yashar Mahmud, postdoktor p&aring; H&auml;lsoh&ouml;gskolan.&nbsp;&nbsp;Hans f&ouml;rel&auml;sning &quot;Unikt projekt f&ouml;rb&auml;ttrar omsorgen f&ouml;r &auml;ldre d&ouml;va&quot;&nbsp;handlar om att&nbsp;sv&aring;righeter att kommunicera och bristande tillit till samh&auml;llet g&ouml;r att m&aring;nga d&ouml;va inte f&aring;r adekvat v&aring;rd och omsorg, samt en ensam &aring;lderdom. Men ett unikt projekt i Sm&aring;land &auml;ndrar p&aring; det.</p><p>Under f&ouml;rel&auml;sningen deltar ocks&aring; &Aring;sa Gustavsson, projektledare J&ouml;nk&ouml;pings L&auml;ns D&ouml;vas och Teckenspr&aring;kigas f&ouml;rbund. <a href="http://movadot.se">L&auml;s mer om &Aring;sa Gustavsson och projektet h&auml;r.</a></p><p>L&auml;s mer om f&ouml;rel&auml;sningarna och anm&auml;l dig p&aring;&nbsp;<a href="https://ju.se/julive">ju.se/julive</a><br /><br />Varmt v&auml;lkommen</p>
21 mars - 21 mars
16:00 - 17:00

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

JU LIVE - Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva

Välkommen till del två av fyra i Jönköping Universitys populära föreläsningsserie JU LIVE. 

Här får du kostnadsfritt ta del av spännande och samhällsnyttig forskning som pågår på JU. Du bjuds också på fika.

Dagens föreläsning hålls av Yashar Mahmud, postdoktor på Hälsohögskolan.  Hans föreläsning "Unikt projekt förbättrar omsorgen för äldre döva" handlar om att svårigheter att kommunicera och bristande tillit till samhället gör att många döva inte får adekvat vård och omsorg, samt en ensam ålderdom. Men ett unikt projekt i Småland ändrar på det.

Under föreläsningen deltar också Åsa Gustavsson, projektledare Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas förbund. Läs mer om Åsa Gustavsson och projektet här.

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på ju.se/julive

Varmt välkommen


Arrangör: Jönköping University

MMTC Workshop: &quot;Unity in Diversity? Cultivating Inclusive Excellence&quot;

26 mars - 26 mars

09:00 - 15:30

Jönköping International Business School, B3008

<p>More info soon</p>
26 mars - 26 mars
09:00 - 15:30

Plats

Jönköping International Business School, B3008


Direktlänk

MMTC Workshop: &quot;Unity in Diversity? Cultivating Inclusive Excellence&quot;

More info soon


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre
April

Personal branding

3 april - 3 april

12:15 - 13:00

E1405

<p>The future labor market requires personal branding. How do you do it and why? Andreas Tor&eacute;n, Career Counsellor&nbsp;<br />Wednesday April 3rd&nbsp; 12-15 &ndash; 1 pm&nbsp;</p><p>E1405, School of Engineering&nbsp;</p><p>Lunch is offered for pre-registered students that sign up before March 27.&nbsp;</p><p>Registration at <a target="_blank" href="https://ju.jobteaser.com/">https://ju.jobteaser.com</a>&nbsp;</p>
3 april - 3 april
12:15 - 13:00

Plats

E1405


Direktlänk

Personal branding

The future labor market requires personal branding. How do you do it and why? Andreas Torén, Career Counsellor 
Wednesday April 3rd  12-15 – 1 pm 

E1405, School of Engineering 

Lunch is offered for pre-registered students that sign up before March 27. 

Registration at https://ju.jobteaser.com 


Arrangör: Career Center

Career Planning

4 april - 4 april

12:15 - 13:00

E1405

<p>Career development and the 4 steps for successful career planning!&nbsp;</p><p>Andreas Tor&eacute;n, Career Counsellor&nbsp;</p><p>Thursday April 4th 12.15-1 pm&nbsp;&nbsp;</p><p>E1405, School of Engineering&nbsp;</p><p>Lunch is offered for pre-registered students that register before March 27.&nbsp;</p><p>Registration at <a target="_blank" href="https://ju.jobteaser.com/">https://ju.jobteaser.com</a>&nbsp;</p>
4 april - 4 april
12:15 - 13:00

Plats

E1405


Direktlänk

Career Planning

Career development and the 4 steps for successful career planning! 

Andreas Torén, Career Counsellor 

Thursday April 4th 12.15-1 pm  

E1405, School of Engineering 

Lunch is offered for pre-registered students that register before March 27. 

Registration at https://ju.jobteaser.com 


Arrangör: Career Center

Disputation - Karen Ann Blom

5 april - 5 april

13:00 - 15:00

Hc218 och Zoom

<p>V&auml;lkomna p&aring; Karen Ann Bloms disputation i pedagogik med titeln &ldquo;Ordinary People, Meaningful Pasts: Negotiating Narratives in Public Pedagogical Spaces of Family History Research&rdquo;!<br /><br />Opponent &auml;r Jerome de Groot, University of Manchester.&nbsp;<br /><br />Efter seminariet bjuds p&aring; enklare mingel p&aring; plan 4 p&aring; HLK.<br /><br />Det &auml;r &auml;ven m&ouml;jligt att delta via Zoom:<br /><a href="https://ju-se.zoom.us/j/67975521660?pwd=Q0FtTUQxaEFHZjNuTXRVMjlSeGtRUT09">https://ju-se.zoom.us/j/67975521660?pwd=Q0FtTUQxaEFHZjNuTXRVMjlSeGtRUT09</a></p><p>Meeting ID: 679 7552 1660<br />Passcode: 320529<br /><br /><strong><em>Spikning av avhandlingen sker den 14 mars kl. 13.00 p&aring; plan 3 p&aring; HLK.</em></strong></p>
5 april - 5 april
13:00 - 15:00

Plats

Hc218 och Zoom


Direktlänk

Disputation - Karen Ann Blom

Välkomna på Karen Ann Bloms disputation i pedagogik med titeln “Ordinary People, Meaningful Pasts: Negotiating Narratives in Public Pedagogical Spaces of Family History Research”!

Opponent är Jerome de Groot, University of Manchester. 

Efter seminariet bjuds på enklare mingel på plan 4 på HLK.

Det är även möjligt att delta via Zoom:
https://ju-se.zoom.us/j/67975521660?pwd=Q0FtTUQxaEFHZjNuTXRVMjlSeGtRUT09

Meeting ID: 679 7552 1660
Passcode: 320529

Spikning av avhandlingen sker den 14 mars kl. 13.00 på plan 3 på HLK.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

Job hunting and networking

8 april - 8 april

12:15 - 13:00

Hb116

<p>How to find jobs and how to use and grow your network during your time as a student.</p><p>Monday April 8th&nbsp;12.15- 1 pm</p><p>Hb116, School of Education and Communication</p><p><em>Registered participants will be offered a free lunch. Please sign up before April 2 to be guaranteed lunch.&nbsp;</em></p><p>Registration at <a target="_blank" href="https://ju.jobteaser.com/">https://ju.jobteaser.com</a>&nbsp;</p>
8 april - 8 april
12:15 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Job hunting and networking

How to find jobs and how to use and grow your network during your time as a student.

Monday April 8th 12.15- 1 pm

Hb116, School of Education and Communication

Registered participants will be offered a free lunch. Please sign up before April 2 to be guaranteed lunch. 

Registration at https://ju.jobteaser.com 


Arrangör: Career Center

Akademisk kvart: Enkla ord som kan ställa till problem i din text

8 april - 8 april

12:30 - 12:45

JMW-salen, Högskolebiblioteket

<p>Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och f&aring; med dig n&aring;gra smarta tips som kan f&ouml;renkla dina studier. Den h&auml;r g&aring;ngen tipsar Studieverkstaden om hur du kan f&ouml;rb&auml;ttra din text med enkla medel.</p>
8 april - 8 april
12:30 - 12:45

Plats

JMW-salen, Högskolebiblioteket


Direktlänk

Akademisk kvart: Enkla ord som kan ställa till problem i din text

Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och få med dig några smarta tips som kan förenkla dina studier. Den här gången tipsar Studieverkstaden om hur du kan förbättra din text med enkla medel.


Arrangör: Biblioteket

Write a winning job application

9 april - 9 april

12:15 - 13:00

Hb116

<p>Information about CV &amp; Cover letters, do&acute;s and don&acute;ts!&nbsp;&nbsp;</p><p>Tuesday April 9th&nbsp; 12.15-1 pm&nbsp;<br />Hb116, School of Education and Communication&nbsp;&nbsp;</p><p>Lunch is offered for pre-registered students that register before April 2nd.&nbsp;</p><p>Registration at <a target="_blank" href="https://ju.jobteaser.com/">https://ju.jobteaser.com</a>&nbsp;</p>
9 april - 9 april
12:15 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Write a winning job application

Information about CV & Cover letters, do´s and don´ts!  

Tuesday April 9th  12.15-1 pm 
Hb116, School of Education and Communication  

Lunch is offered for pre-registered students that register before April 2nd. 

Registration at https://ju.jobteaser.com 


Arrangör: Career Center

Nailing the job interview

11 april - 11 april

12:15 - 13:00

Hb116

<p>Information about common interview questions and how you should prepare yourself to land your dream position.<br />Thursday April 11th&nbsp;12.15-1 pm</p><p>Hb116, School of Education and communication</p><p><em>Registered participants will be offered a free lunch. Please sign up before &nbsp;April 4 to be guaranteed lunch.</em></p><p>Registration at <a target="_blank" href="https://ju.jobteaser.com/">https://ju.jobteaser.com</a>&nbsp;</p>
11 april - 11 april
12:15 - 13:00

Plats

Hb116


Direktlänk

Nailing the job interview

Information about common interview questions and how you should prepare yourself to land your dream position.
Thursday April 11th 12.15-1 pm

Hb116, School of Education and communication

Registered participants will be offered a free lunch. Please sign up before  April 4 to be guaranteed lunch.

Registration at https://ju.jobteaser.com 


Arrangör: Career Center

FSMK Conference Transforming Media and Communication Ecologies

17 april - 18 april

11:00 - 13:00

Hb116, HLK

<p>Program and information on how to register for the conference can be found <a href="https://ju.se/en-GB/16/1305773.html">here</a>.</p>
17 april - 18 april
11:00 - 13:00

Plats

Hb116, HLK


Direktlänk

FSMK Conference Transforming Media and Communication Ecologies

Program and information on how to register for the conference can be found here.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation

SPARK-konferensen 2024

18 april - 18 april

08:30 - 16:30

Tekniska Högskolan

<p>V&auml;lkommen till den &aring;rliga SPARK-konferensen den 18 april 2024 p&aring; Tekniska H&ouml;gskolan (JTH) vid J&ouml;nk&ouml;ping University. &Aring;rets&nbsp;tema&nbsp;&auml;r &rdquo;Tillsammans mot Industri 5.0 &ndash; resultat fr&aring;n forskning i samverkan&rdquo;.</p><p>Under en heldag f&aring;r ni del av goda exempel p&aring; hur forskningen i v&aring;ra tre styrkeomr&aring;den st&auml;rker svensk industri och dess transformation mot Industri 5.0.</p><p>L&auml;s mer om SPARK-konferensen <a href="https://ju.se/center/spark/event/tidigare-event/save-the-date---spark-konferensen-18-april-2024.html">h&auml;r</a></p>
18 april - 18 april
08:30 - 16:30

Plats

Tekniska Högskolan


Direktlänk

SPARK-konferensen 2024

Välkommen till den årliga SPARK-konferensen den 18 april 2024 på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping University. Årets tema är ”Tillsammans mot Industri 5.0 – resultat från forskning i samverkan”.

Under en heldag får ni del av goda exempel på hur forskningen i våra tre styrkeområden stärker svensk industri och dess transformation mot Industri 5.0.

Läs mer om SPARK-konferensen här


Arrangör: Tekniska Högskolan

Digital nätverksträff

24 april - 24 april

15:00 - 16:30

Digitalt via Zoom

<p>En&nbsp;digital&nbsp;n&auml;tverkstr&auml;ff&nbsp;om forskning anordnas av Centrum f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsa. V&aring;ra m&ouml;ten &auml;r till f&ouml;r att tr&auml;ffas och diskutera aktuell forskning. Inneh&aring;ll kan vara presentationer g&auml;llande p&aring;g&aring;ende forskningsprojekt, nya projektid&eacute;er och metoder.&nbsp;</p><p>Har du en id&eacute; om n&aring;got som du vill diskutera eller presentera, kontakta&nbsp;Malin Stensson,&nbsp;<a href="mailto:malin.stensson@ju.se">malin.stensson@ju.se</a>. Du beh&ouml;ver inte vara aktiv inom omr&aring;det oral h&auml;lsa/odontologi f&ouml;r att medverka, alla &auml;r v&auml;lkomna och tv&auml;rvetenskapliga samarbeten uppmuntras!</p><p>&nbsp;</p><p>Program f&ouml;r den 24 april kommer inom kort.</p>
24 april - 24 april
15:00 - 16:30

Plats

Digitalt via Zoom


Direktlänk

Digital nätverksträff

En digital nätverksträff om forskning anordnas av Centrum för Odontologi och Oral hälsa. Våra möten är till för att träffas och diskutera aktuell forskning. Innehåll kan vara presentationer gällande pågående forskningsprojekt, nya projektidéer och metoder. 

Har du en idé om något som du vill diskutera eller presentera, kontakta Malin Stensson, malin.stensson@ju.se. Du behöver inte vara aktiv inom området oral hälsa/odontologi för att medverka, alla är välkomna och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras!

 

Program för den 24 april kommer inom kort.


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa

JU LIVE - Lätta sätt att skydda sig på nätet

24 april - 24 april

16:00 - 17:00

Högskolebiblioteket

<p>V&auml;lkommen till del tre&nbsp;av fyra i J&ouml;nk&ouml;ping Universitys popul&auml;ra f&ouml;rel&auml;sningsserie JU LIVE.&nbsp;</p><p>H&auml;r f&aring;r du kostnadsfritt ta del av sp&auml;nnande och samh&auml;llsnyttig forskning som p&aring;g&aring;r p&aring; JU. Du bjuds ocks&aring; p&aring; fika.</p><p>Dagens f&ouml;rel&auml;sning h&aring;lls av Joakim K&auml;vrestad universitetslektor datavetenskap p&aring; Tekniska h&ouml;gskolan.</p><p>Hans f&ouml;rel&auml;sning &quot;L&auml;tta s&auml;tt att skydda sig p&aring; n&auml;tet&quot;&nbsp;handlar om att vi h&ouml;r n&auml;stan st&auml;ndigt om olika s&auml;kerhetshot p&aring; n&auml;tet och hur viktigt det &auml;r med cybers&auml;kerhet. Men vem &auml;r det egentligen som vill oss illa, hur och varf&ouml;r? Joakim kommer prata om vilka hot privatpersoner beh&ouml;ver vara uppm&auml;rksamma p&aring; internet och hur man l&auml;ttast kan skydda sig.</p><p>L&auml;s mer om f&ouml;rel&auml;sningarna och anm&auml;l dig p&aring;&nbsp;<a href="https://ju.se/julive">ju.se/julive</a><br /><br />Varmt v&auml;lkommen</p>
24 april - 24 april
16:00 - 17:00

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

JU LIVE - Lätta sätt att skydda sig på nätet

Välkommen till del tre av fyra i Jönköping Universitys populära föreläsningsserie JU LIVE. 

Här får du kostnadsfritt ta del av spännande och samhällsnyttig forskning som pågår på JU. Du bjuds också på fika.

Dagens föreläsning hålls av Joakim Kävrestad universitetslektor datavetenskap på Tekniska högskolan.

Hans föreläsning "Lätta sätt att skydda sig på nätet" handlar om att vi hör nästan ständigt om olika säkerhetshot på nätet och hur viktigt det är med cybersäkerhet. Men vem är det egentligen som vill oss illa, hur och varför? Joakim kommer prata om vilka hot privatpersoner behöver vara uppmärksamma på internet och hur man lättast kan skydda sig.

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på ju.se/julive

Varmt välkommen


Arrangör: Jönköping University

Akademisk kvart: Saker som styrs av subjekt och objekt

29 april - 29 april

12:30 - 12:45

JMW-salen, Högskolebiblioteket

<p>Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och f&aring; med dig n&aring;gra smarta tips som kan f&ouml;renkla dina studier. Den h&auml;r g&aring;ngen tipsar Studieverkstaden om hur du kan f&ouml;rb&auml;ttra ditt skrivande.</p>
29 april - 29 april
12:30 - 12:45

Plats

JMW-salen, Högskolebiblioteket


Direktlänk

Akademisk kvart: Saker som styrs av subjekt och objekt

Kom till biblioteket, sitt ner 15 minuter och få med dig några smarta tips som kan förenkla dina studier. Den här gången tipsar Studieverkstaden om hur du kan förbättra ditt skrivande.


Arrangör: Biblioteket
Maj

Ceremoni Akademisk högtid 2024

4 maj - 4 maj

16:00 - 00:00

Spira

<p>Den akademiska h&ouml;gtiden &auml;r en &aring;terkommande ceremoni n&auml;r de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Den Akademiska h&ouml;gtiden vid J&ouml;nk&ouml;ping University&nbsp;&auml;ger normalt rum vartannat &aring;r och n&auml;sta h&ouml;gtid &auml;r planerad den 4 maj 2024&nbsp;vid Spira konserthus i J&ouml;nk&ouml;ping.&nbsp;</p>
4 maj - 4 maj
16:00 - 00:00

Plats

Spira


Direktlänk

Ceremoni Akademisk högtid 2024

Den akademiska högtiden är en återkommande ceremoni när de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Den Akademiska högtiden vid Jönköping University äger normalt rum vartannat år och nästa högtid är planerad den 4 maj 2024 vid Spira konserthus i Jönköping. 


Arrangör: Jönköping University

Inspirationsföreläsning om bemötande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv

8 maj - 8 maj

13:15 - 16:00

Forum Humanum, Häloshögskolan, Jönköping

<p>Kom och lyssna till Mats Trondman,professor i kultursociologi som f&ouml;rel&auml;ser om bem&ouml;tande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv.</p><p>Inspirationsf&ouml;rel&auml;sningen arrangeras av&nbsp;Centrum f&ouml;r Odontologi och Oral h&auml;lsa (COO) och&nbsp;&auml;r ett verktyg f&ouml;r att &ouml;ka kunskapen inom prioriterade omr&aring;den f&ouml;r b&aring;de forskning, utbildning och klinisk verksamhet och d&auml;rigenom st&auml;rka samarbetet inom COO.</p>
8 maj - 8 maj
13:15 - 16:00

Plats

Forum Humanum, Häloshögskolan, Jönköping


Direktlänk

Inspirationsföreläsning om bemötande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv

Kom och lyssna till Mats Trondman,professor i kultursociologi som föreläser om bemötande av barn och unga vuxna ur ett kultursociologiskt perspektiv.

Inspirationsföreläsningen arrangeras av Centrum för Odontologi och Oral hälsa (COO) och är ett verktyg för att öka kunskapen inom prioriterade områden för både forskning, utbildning och klinisk verksamhet och därigenom stärka samarbetet inom COO.


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa

JU LIVE - Så navigerar du i pensionssystemet

23 maj - 23 maj

16:00 - 17:00

Högskolebiblioteket

<p>V&auml;lkommen till v&aring;rterminens sista f&ouml;rel&auml;sning i J&ouml;nk&ouml;ping Universitys popul&auml;ra f&ouml;rel&auml;sningsserie JU LIVE.&nbsp;</p><p>H&auml;r f&aring;r du kostnadsfritt ta del av sp&auml;nnande och samh&auml;llsnyttig forskning som p&aring;g&aring;r p&aring; JU. Du bjuds ocks&aring; p&aring; fika.</p><p>Dagens f&ouml;rel&auml;sning h&aring;lls av Johannes Hagen, docent nationalekonomi p&aring; JIBS.</p><p>Hans f&ouml;rel&auml;sning &quot;S&aring; navigerar du i pensionssystemet&quot;&nbsp;handlar om att det nu &auml;r&nbsp;25 &aring;r sedan pensionssystemet kom p&aring; plats. Flera l&auml;nder har tagit efter systemets unika konstruktion, som skulle &quot;h&aring;lla till n&auml;sta istid&quot;. I den h&auml;r f&ouml;rel&auml;sningen ber&auml;ttar Johannes Hagen om de utmaningar som pensionssystemet st&aring;r inf&ouml;r idag och hur man som sparare kan navigera i det alltmer komplexa pensionslandskapet.<br />&nbsp;</p><p>Under f&ouml;rel&auml;sningen deltar ocks&aring; <a href="https://www.alecta.se/om-alecta/var-syn-pa-saken/alectas-pensionsekonom/">Staffan Str&ouml;m</a>, pensionsekonom p&aring; Alecta.<br />&nbsp;</p><p>L&auml;s mer om f&ouml;rel&auml;sningarna och anm&auml;l dig p&aring;&nbsp;<a href="https://ju.se/julive">ju.se/julive</a><br /><br />Varmt v&auml;lkommen</p>
23 maj - 23 maj
16:00 - 17:00

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

JU LIVE - Så navigerar du i pensionssystemet

Välkommen till vårterminens sista föreläsning i Jönköping Universitys populära föreläsningsserie JU LIVE. 

Här får du kostnadsfritt ta del av spännande och samhällsnyttig forskning som pågår på JU. Du bjuds också på fika.

Dagens föreläsning hålls av Johannes Hagen, docent nationalekonomi på JIBS.

Hans föreläsning "Så navigerar du i pensionssystemet" handlar om att det nu är 25 år sedan pensionssystemet kom på plats. Flera länder har tagit efter systemets unika konstruktion, som skulle "hålla till nästa istid". I den här föreläsningen berättar Johannes Hagen om de utmaningar som pensionssystemet står inför idag och hur man som sparare kan navigera i det alltmer komplexa pensionslandskapet.
 

Under föreläsningen deltar också Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta.
 

Läs mer om föreläsningarna och anmäl dig på ju.se/julive

Varmt välkommen


Arrangör: Jönköping University
Juni

Avslutningshögtid vårterminen 2024

7 juni - 7 juni

HLK

<p>Save the date!</p><p>HLK&acute;s avslutningsh&ouml;gtid&nbsp;f&ouml;r v&aring;rterminen 2024 kommer vara den 7 juni.</p><p>Mer information kommer.</p>
7 juni - 7 juni
00:00

Plats

HLK


Direktlänk

Avslutningshögtid vårterminen 2024

Save the date!

HLK´s avslutningshögtid för vårterminen 2024 kommer vara den 7 juni.

Mer information kommer.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
November

Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan

5 november - 5 november

08:30 - 16:00

JU-aulan

<p>Program och mer information kommer.</p><p>Enheten f&ouml;r samverkan, H&ouml;gskolan f&ouml;r l&auml;rande och kommunikation</p>
5 november - 5 november
08:30 - 16:00

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Forskningsbaserad undervisning - Teori och praktik i samverkan

Program och mer information kommer.

Enheten för samverkan, Högskolan för lärande och kommunikation


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation