Välkommen på konferens den 5 november 2024.

För åttonde året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

Årets konferens kommer att belysa hur AI förändrar villkoren för skolan och för utbildningssystemet. I år välkomnar vi därför särskilt bidrag med fokus på AI och digitalisering, men alla bidrag är uppskattade och välkomna. Deadline för abstracts är den 20 september. Mer information om hur du skickar in ett abstract hittar du här.

Konferensavgiften för deltagare och ev utställare är 500 kr ex moms (undantaget presentatörer och anställda vid HLK som deltar kostnadsfritt). Även studenter är välkomna att anmäla sig och deltar kostnadsfritt under presentationerna, dock ingår inte fika eller lunch. Det finns ett begränsat antal platser. Sista dag för anmälan är den 21 oktober.

Varmt välkommen!

Programkommittén:

jesper.boesen@ju.se Samverkanschef vid HLK
ulrika.stjerndahl@ju.se Samverkanskoordinator vid HLK
emma.simonsson@jonkoping.se Verksamhetsutvecklare Jönköpings kommun
therese.haglind@jonkoping.se Utvecklingsstrateg Jönköpings kommun

Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.

Hitta hit

Jönköping University (JU) är centralt beläget i Jönköping ca 10 min promenad från järnvägsstationen. Vi rekommenderar att, om möjligt, resa hit med tåg/buss då det kan vara svårt att hitta parkeringsplatser nära JU.
Karta över campus och parkeringar hittar du här. Högskolan för lärande och kommunikation är markerat med ett "H" på kartan.