För sjätte året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

Med året tema vill vi fokusera på vad forskare och lärare tillsammans kan åstadkomma för att utveckla undervisningen. Vi kommer också få ta del av Skolforskningsinstitutets senaste forskningssammanställningar samt Jönköpings kommuns satsning på Pedagog Jönköping. Utöver detta, kommer mängder av utvecklings- och forskningsprojekt att presenteras och diskuteras.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan. Du är välkommen att medverka med bidrag till konferensen!

Vår ambition är att konferensen ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

Varmt välkommen!

Övriga frågor:

jesper.boesen@ju.se Samverkanschef och ansvarig för forskningsmiljön PUF vid HLK
ulrika.stjerndahl@ju.se Samverkanskoordinator vid HLK


Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.