SAVE THE DATE! Pdf, 450.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Välkommen på konferens 8 november 2023.

Anmälan öppnar under juni månad.

Nyhet!
Vi kommer från och med i år välkomna kommuner att ha kommunbord i entréhallen. Dit kan studenter och övriga deltagare gå för att informera sig om respektive kommuns arbete kring skola och samtala om tänkbara samarbeten.

För sjunde året i rad arrangerar Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan. Du är välkommen att medverka med bidrag till konferensen!

Vår ambition är att konferensen ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

 

Varmt välkommen!

Övriga frågor:

jesper.boesen@ju.se Samverkanschef och ansvarig för forskningsmiljön PUF vid HLK
ulrika.stjerndahl@ju.se Samverkanskoordinator vid HLK
emma.simonsson@jonkoping.se Verksamhetsutvecklare Jönköpings kommun


Konferensen ges som samarrangemang mellan Högskolan för lärande och kommunikation och Jönköping kommun.