En pluralistisk studie av boendestöd från brukares, närståendes, boendestödjares och socialtjänstens perspektiv

Det pågående projektet utforskar boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning och som har eget boende. Syftet med projektet är att granska hur boendestöd kan utgöra ett betydelsefullt stöd för att öka ett oberoende liv för personer med psykisk funktionsnedsättning. Projektet studerar detta från brukares, närståendes, boendestödjares och socialtjänstens perspektiv. Framförallt, ska projektet även ge röst åt brukare, vars erfarenheter är avgörande för förståelsen av hur boendestöd svarar an på deras behov och vilka funktioner boendestödet fyller i deras liv.

Projektet har planerats och designats i samarbete med en aktiv referensgrupp. Projektets referensgrupp består av personer med psykisk funktionsnedsättning med erfarenhet av boendestöd, boendestödjare, biståndshandläggare och enhetschefer från socialtjänsten samt representanter från psykiatrin. En viktig länk i detta har också varit ett väletablerat samarbete med alla kommuner i Jönköpings län genom en stark gemensam FoU-organisation.

Projekttid: 2022-2026

Projektteam:

Ulrika Börjesson

Per Bülow

Pia Bülow

David Kareteko

Mikael Skillmark

Mattias Vejklint

Monika Allgurin

Finansiär: FORTE- Forskningsrådet för Hälsa, Arbetsliv och Välfärd

Kontaktuppgifter till forskningsledare: