Samarbeta med Hälsohögskolan

På Hälsohögskolan har vi en bred samverkan med det omgivande samhället såväl regionalt som nationellt och internationellt. Genom samarbeten bygger vi en stark och attraktiv akademisk miljö samtidigt som Hälsohögskolan medverkar i samhällets förnyelse och utveckling.

Med oss kan du samverka på flera olika sätt.