Verksamhetsförlagd utbildning

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) får studenterna praktisk erfarenhet, kontakt med sitt framtida yrke och kan knyta kontakter redan under studietiden.

VFU ingår i alla program på Hälsohögskolan men upplägget och omfattningen skiljer sig åt mellan de olika utbildningsprogrammen, mer information finns på Studentwebben.

Hälsohögskolan har cirka 360 samarbetspartners inom Jönköpings Län och i övriga delar av landet. Studenter genomför VFU inom kommunal verksamhet, regioner, samt inom den privata sektorn.

Kontakta oss om frågor kring VFU

Arbetsmarknadsdagar

Hälsohögskolans Hälsosektion arrangerar arbetsmarknadsdagar en gång per termin för att skapa mötesplats för framtida arbetsgivare och studenter. På höstterminen äger arbetsmarknadsdagen rum i vecka 36 och på vårterminen i vecka 4.
För mer information och anmälan: sponsor.halso@js.ju.se

Annonsera till studenter

Via Jobbportalen finns det möjlighet att annonsera erbjudanden om till exempel jobb eller examensarbete som riktar sig till våra studenter.
https://ju.se/samarbeta/annonsera-till-studenter.html