Varför samarbeta med forskare?

Genom att forskning inom hälsa och välfärd vid Hälsohögskolan sker i nära samarbete med det omgivande samhället kan vi tillsammans utveckla ny kunskap och dela kompetens. Därför finns det stora möjligheter för dig och din organisation att samarbeta med oss och våra forskare inom olika projekt.

Att mötas för att samarbeta kan ge båda parter många fördelar. Vår forskarkompetens och de forskningsresultat som presenteras kommer till nytta i er organisation, samtidigt som forskarna får tillgång till reella problem och idéer att arbeta med samt kunskap om viktiga utvecklingsområden. Samarbetet ger på så sätt ömsesidig vinning.

På vilka sätt kan samarbetet ske?

Samarbetet kring forskning kan ske i forskningsprocessens samtliga steg; problemformulering, datainsamling och analys. Tillsammans utvecklar vi frågan och metoden som är mest relevant för problemområdet. Samarbete kan också ske kring erfarenhetsutbyten, specifik problemlösning eller utvidgning och anknytning av frågeställningar knutna till befintliga forskningsprojekt.

Forskningssamarbeten kan till exempel vara uppdragsforskning, följeforskning, finansiering av gemensamma doktorander och knuten till annan kompetensutveckling.

Inspireras av vetenskapen

Under flera torsdagar varje termin erbjuds populärvetenskapliga föreläsningar som på olika sätt knyter an till högskolans intresseområden. Föreläsningsserien, Offentliga föreläsningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., samarrangeras med Folkuniversitetet. Ingen föranmälan krävs, det är alltid fri entré och möjlighet att följa föreläsningen via livestream erbjuds.

Fråga experten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi bygger broar mellan vetenskap och samhälle genom den forskning och forskarutbildning som bedrivs inom ett stort antal utvalda områden. Vid Jönköping University finns flera framstående forskare som gärna berättar mer om just sitt ämne.

ForskarFredag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. - Möt en forskare. Den fjärde fredagen i september är utlyst som Researchers' Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som visar hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallas dagen för ForskarFredag. ForskarFredag skapar möten mellan forskare och allmänheten, lyfter forskningens betydelse i vår vardag och för samhället och visar unga att forskning är en möjlig karriärväg.

Behöver du hjälp av en forskare?

Om ni är intresserade av forskningssamverkan är ni välkomna att kontakta oss.