Vi är stolta över att kunna erbjuda våra medarbetare en trygg anställning med bra villkor och förmåner. 

Det finns fördelar med att arbeta hos oss

Vi erbjuder flexibla arbetstidslösningar som ger möjligheten att kombinera ett framgångsrikt yrkesliv med ett innehållsrikt privatliv.

Alla anställda inom JU omfattas av en rad förmåner. Här får du bland annat:

  • Årsarbetstid, förtroendearbetstid eller flextid med generösa flexramar för medarbetaren samt arbetsfria dagar
  • Friskvårdsförmån
  • Fler semesterdagar (28 dagar t.o.m. det år du fyller 29 år, 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år och 35 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år)
  • Möjlighet till löneväxling för pension
  • Ersättning för läkarvård/mediciner
  • Ersättning vid föräldraledighet
  • Möjlighet till frånvaro utan löneavdrag (för vissa typer av händelser/aktiviteter)

Kompetens- och karriärutveckling

När våra medarbetare utvecklas, utvecklas även Jönköping University. Utgångspunkten för all kompetensutveckling vid Jönköping University ska vara verksamhetens behov utifrån bolagens och avdelningarnas verksamhetsplanering. Kompetensutveckling av personalen är ett viktigt medel för att JU ska klara framtida utmaningar.

Internationella utbyten

All personal vid Jönköping University har möjlighet att delta i internationella utbyten genom stipendieprogrammet Erasmus+. Att besöka ett lärosäte utomlands är ett bra sätt att få nya idéer och utvecklas i sin yrkesroll. Ta chansen att utbyta erfarenheter med europeiska kollegor och kompetensutveckla dig i en internationell miljö.

Introduktion av nyanställda

Att känna sig välkommen och tidigt bli introducerad i sina nya arbetsuppgifter på en ny arbetsplats är A och O. På JU kommer du att genomgå en introduktionsprocess för att du ska känna dig väl mottagen, trygg och delaktig i din nya arbetssituation. I introduktionen ingår även planering för din fortsatta utveckling.

Aktuella kollektivavtal

Jönköping University är frivilliga medlemmar i Arbetsgivarverkets arbetsgivarorganisation och vi omfattas därför av statliga avtal när det gäller löner och anställningsvillkor. Jönköping University har dessutom kompletterande lokala kollektivavtal för ett antal områden.

De största kollektivavtal som gäller för anställda vid Jönköping University är:

Du kan även läsa en engelsk sammanfattning kring löne- och anställningsvillkoren vid Jönköping University. English shortfacts on collective agreements at JU Pdf, 153.9 kB, öppnas i nytt fönster..