Kursens syfte är att introducera idéer, metoder och arbetssätt inom några områden av den diskreta matematiken. Stor vikt läggs på att analysera strukturer och genomföra matematiska resonemang för att på så sätt stärka förmågan att lösa problem.

Kursen innehåller följande moment:

  • Heltalsmatematik med kombinatoriska resonemang
  • Satslogik och predikatlogik, logisk slutledning
  • Operationer på mängder, matematisk induktion
  • Grundläggande grafteori och optimering i viktade grafer
  • Något om kodning och kryptering

För mer information, kontakta Kenneth Hulth.