Kursen avser att ge grundläggande förståelse för naturresursernas uthållighet och koppling till de globala kretsloppen, samt att påvisa möjliga vägar till bärkraftiga mänskliga samhällen.

Kursen innehåller följande moment:

  • Samhällets omsättning av naturresurser och dess konsekvenser
  • Översikt över globala och nationella miljöproblem och miljömål
  • Förutsättningar för ett hållbart samhälle
  • Miljöproblemen inom olika samhällssektorer och hur de åtgärdas
  • Samhällets styrmedel och uppföljningsmedel inom miljösektorn
  • Företagens sociala ansvar
  • Strategier inom miljöskyddsteknik