Kursen Mät- och elteknik för maskiningenjörer syftar till att ge dig baskunskaper inom mätteknik, elektricitetslära och fysikalisk optik. Med hjälp av olika typer av givare för exempelvis läge, töjning och temperatur och en rad kommersiella givare i kombination med datoriserade mätsystem kommer du att få lära dig grunden för modern mät- och styrteknik.

I elektricitetsläran studerar vi olika typer av lik- och växelströmskretsar samt elektriska och magnetiska fält. I den fysikaliska optiken studerar vi olika metoder för beröringsfri mätning. De 6 laborationerna har stor tyngd i kursen och de avslutas med ett laborativt prov.

Lärare: Thomas Biro
Kurslitteratur: Någon av nedanstående eller annan College Physics: - Serway's College Physics, 7th edition ( Faughn, Serway), ISBN 0534493181 - College Physics, 8th edition (Vuille, Serway), ISBN 0495554987.
Examination: Skriftlig tentamen, 4,5 hp, direkt efter kursen.  Godkända laborationer och godkänt laborativt prov ger tillsammans 3 hp.