Kursens syfte är att introducera idéer, metoder och arbetssätt inom några områden av matematiken som stödjer teknikkurserna inom utbildningsområdet. Stor vikt läggs på att analysera strukturer och genomföra matematiska resonemang för att på så sätt stärka förmågan att lösa problem.

Kursen innehåller följande moment:

  • Talsystem
  • Grundläggande kombinatorik och sannolikhetslära
  • Logik
  • Mängdlära
  • Grundläggande grafteori och optimering i viktade grafer

För mer information, kontakta Mikael Palmgren.