Kursen ger en översikt över dagens miljöproblem och förutsättningar för ett hållbart samhälle, förtydligar ingenjörens roll och ansvar för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling samt ger en inblick i samhällets styrmedel och uppföljningsmedel inom miljösektorn. Kursen avser även att ge kunskap om kemiska grundbegrepp och förståelse för teknikens och naturvetenskapens roll i samhället.

Kursen innehåller följande moment:

  • Översikt över globala och nationella miljöproblem och miljömål och olika sätt att arbeta med dessa
  • Samhällets omsättning av naturresurser och dess konsekvenser
  • Företagens samhällsansvar
  • Olika strategier inom miljöskyddsteknik
  • Transporters och förpackningars miljöpåverkan
  • Miljökonsekvensbeskrivning
  • Miljöledning
  • Grundläggande naturvetenskaplig begreppsbildning
  • Kemiska grundbegrepp, orientering om materiens struktur

För mer information, kontakta Jonelija Zelic.