Kursen innehåller matematik och kemi och är anpassad till de studenter som ej gått NV-programmet eller motsvarande på gymnasiet. Den förutsätter att studenten tidigare läst Matematik C på gymnasiet. De studenter som tidigare läst och är godkända på Matematik D och Kemi A har möjlighet att välja en annan kurs än Naturvetenskap 1.

I matematik läses grundläggande algebra och ekvationer, funktioner, derivator och trigonometri. Kemidelen tar upp atomens byggnad, periodiska systemet, kemiska bindningar, kemiska beräkningar samt syror och baser. Varje vecka ges 4 föreläsningar á 2 lektionstimmar, kemilaboration á 2 lektionstimmar, samt en räkneövning inom matematik. Laborationer är obligatoriska.

Lärare:

Christer.Magnusson@jth.hj.se, tel. 036 - 101619
Jonelija.Zelic@jth.hj.se, tel. 036 - 101649
Åsa.Hansen@jth.hj.se, tel. 036 - 101645

Kurslitteratur:

Kemiboken 1 (Borén m.fl.) ISBN 91-47-08568-2
Matematik 3000 C och D (Björk m.fl.) ISBN 978-27-51002-9

Examination:

Under kursen: Kontinuerligt under kursens gång via inlämningsuppgifter, laborationer, deltentamen och sluttentamen.
I efterhand: Tentamen under omtentamensvecka. (Inlämningsuppgifter och laborationer enligt ovan).