Kursen innehåller matematik och fysik och förutsätter att studenten tidigare läst Naturvetenskap 1 eller motsvarande. Den student som tidigare läst och är godkänd i kurserna Matematik C, Matematik D och Fysik A (samtliga!) har möjlighet att välja en annan kurs än Naturvetenskap 2.

I matematik studeras funktioner, derivator och integraler. Fysikdelen innehåller mekanik, termofysik, ellära och optik. Varje vecka ges 4 föreläsningar á 2 lektionstimmar, en räkneövning á 2 lektionstimmar och en fysiklaboration (obligatorisk närvaro) á 3 lektionstimmar.

Lärare:

Lars-Evert.Eskilsson@jth.hj.se, tel. 036 - 101614
Christer.Magnusson@jth.hj.se, tel. 036 - 101619

Kurslitteratur:

Serway's College Physics 8th edition (Vuille, Serway) ISBN 0-495-55498-7
Matematik 3000 C och D (Björk m.fl.) ISBN 978-27-51002-9

Examination:

Under kursen: Kontinuerligt under kursens gång via inlämningsuppgifter, laborationer, deltentamen och sluttentamen.
I efterhand: Tentamen under omtentamensvecka. (Inlämningsuppgifter och laborationer enligt ovan)